„Od prevencije do zdravlja“

Općine Viškovo i Lopar objavile javni natječaj za izradu stripa o štetnosti pušenja

Biljana Savić

Reuters

ReutersVIŠKOVO – Općina Viškovo u partnerstvu s Općinom Lopar provodi EU projekt „Od prevencije do zdravlja“. Dio projekta je medijska kampanja protiv pušenja te niz aktivnosti koje su usmjerene na prevenciju raka pluća.


Jedna od aktivnosti koja je predviđena projektom je i organizacija nagradnog natječaja za učenike – osmišljavanje stripa na temu prevencije pušenja. Cilj ovog natječaja je upoznati djecu o štetnosti pušenja te uključiti učenike 4. i 5. razreda Osnovne škole Sv. Matej Viškovo.


Za provedbu ovoga nagradnog natječaja angažiran je vanjski stručni suradnik koji je snimio kratki edukativni video o štetnosti pušenja te uputu kako osmisliti strip. Edukativni video i uputa kako osmisliti strip može se pogledati ovdje:
https://www.youtube.com/watch?v=hIdeG10j4m0

Nagradni natječaj za izradu stripa na temu prevencije pušenja otvoren je do 10. svibnja 2021. godine.


Najbolji radovi bit će nagrađeni poklon paketima:
1.    nagrada – poklon paket u protuvrijednosti od 1.500,00 kn,
2.    nagrada – poklon paket u protuvrijednosti od 1.000,00 kn,
3.    nagrada – poklon paket u protuvrijednosti od 500,00 kn.


Izrađene radove (stripove) treba poslati na e-mail [email protected]hr. U mailu treba navesti ime i prezime učenika, adresu, razred, broj telefona/mobitela. Ocjenjivanje pristiglih radova provest će tročlano povjerenstvo Općine Viškovo. Rezultati nagradnog natječaja objavit će se na web stranici Općine Viškovo www.opcina-viskovo.hr te na stranici projekta https://od-prevencije-do-zdravlja.opcina-viskovo.hr/