Kristijan Lanča o školskoj 'sapunici'

Što se to događa u opatijskoj školi? Inspekcija raspustila Školski odbor jer nije još lani razriješio ravnatelja

Marina Kirigin

Situacija u Osnovnoj školi »Rikard Katalinić Jeretov« je daleko od idilične / Foto M. KIRIGIN

Situacija u Osnovnoj školi »Rikard Katalinić Jeretov« je daleko od idilične / Foto M. KIRIGIN

Do inspekcijskog nadzora je doista došlo temeljem odluke Školskog odbora, ali zahtjev nije Školski odbor podnio »protiv svoje škole«, kako na razne adrese piše ravnatelj Fredi Glavan, već zbog osnovane sumnje na čitav niz nezakonitih postupaka u upravljanju školom, pri čemu Školski odbor nije ni u jednom trenutku nikoga unaprijed označio krivcem – govori LančaOPATIJA  Prosvjetna inspekcija koja je obavila nadzor krajem svibnja u opatijskoj Osnovnoj školi »Rikard Katalinić Jeretov« donijela je rješenje u kojem se od škole traži da u roku od 30 dana Statutom propiše način rada Školskog odbora, etički kodeks donese u propisanoj proceduri, uskladi broj izvršitelja na administrativno-računovodstvenim poslovima sa sadržajem odredbi Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima te namjenski koriste sredstva prikupljena od roditelja učenika. U tom opširnom dokumentu prosvjetne inspekcije, stoje i razlozi zbog kojih je raspušten Školski odbor.


 Međutim, prema mišljenju mnogih aktera ove opatijske školske »sapunice« koja se događa u trenutku kada se provodi natječaj za izbor ravnatelja škole, ono što je utvrdila prosvjetna inspekcija možda nije trebalo dovesti do raspuštanja tog tijela. Iz samog teksta tog zapisnika može se među ostalim iščitati da je Školski odbor već ranije morao razriješiti ravnatelja zbog utvrđenih nepravilnosti, ali je prosvjetna inspekcija posljednjim rješenjem isto to propustila učiniti. Naime, u tekstu rješenja navodi se da neće razriješiti ravnatelja jer je u tijeku natječaj za izbor ravnatelja škole. Prema mišljenju nekih pravnika, takva je odluka prosvjetne inspekcije bez uporišta u Zakonu jer ako postoje elementi za razrješenje ravnatelja, a postoje, s obzirom na to da ga je Školski odbor već ranije trebao razriješiti – što piše u istom dokumentu – onda je to isto trebala učiniti i prosvjetna inspekcija u istom onom trenutku kad je razriješila i Školski odbor. U želji da ispere ljagu s rada i djelovanja raspuštenog Školskog odbora, ali i kaže što se to u školi događalo, istupio je sada već bivši član Školskog odbora, predstavnik Grada Opatije u tom tijelu, odvjetnik Kristijan Lanča.


Zahtjev za nadzorom bio je osnovan – Kristijan Lanča / NL arhiva

Zahtjev za nadzorom bio je osnovan – Kristijan Lanča / NL arhiva
 


 


Osnovni zaključci


 


– Zahtjev prosvjetne inspekcije za raspuštanjem Školskog odbora, a potom i samo raspuštanje Školskog odbora odlukom nadležnom županijskog ureda dana 12. lipnja 2020. godine, svakako sugerira da je taj raspušteni Školski odbor nešto teško zgriješio. No, budući da je stvarnost drukčija, a obrazloženje prosvjetne inspekcije vrlo opširno, smatrao sam da ga treba raščlaniti i pojasniti osnovne zaključke i posljedice ovog posljednjeg inspekcijskog nadzora u opatijskoj školi. Do tog inspekcijskog nadzora je doista došlo temeljem odluke Školskog odbora kojom je upućen zahtjev prosvjetnoj inspekciji radi provođenja inspekcijskog nadzora, ali zahtjev nije Školski odbor podnio »protiv svoje škole«, kako na razne adrese piše ravnatelj Fredi Glavan, već je zahtjev podnesen zbog osnovane sumnje na čitav niz nezakonitih postupaka u upravljanju školom, pri čemu Školski odbor nije ni u jednom trenutku nikoga unaprijed označio krivcem.Upravo suprotno, Školski odbor, odnosno točnije rečeno većina članova Školskog odbora, je tom prijavom željela postići upravo ono što se i dogodilo – provođenje detaljne kontrole rada ustanove od strane tijela koje je u postupanju daleko »jače« od Školskog odbora, a sve kako bi se utvrdila istina u svemu onome što je do Školskog odbora (ali i Grada Opatije i drugih tijela) dolazilo raznim kanalima komunikacije. Isključiva želja i namjera većine u ovom raspuštenom Školskom odboru bila je sanacija nepravilnosti isključivo u interesu škole, djece i njihovih roditelja te Grada Opatije kojemu se kao osnivaču često spočitavala nedovoljna uključenost u funkcioniranje škole.


Inspekcija utvrdila financijske nepravilnosti


O situaciji u opatijskoj školi puno se pričalo posljednjih dana. Roditelje je ponajviše zanimalo o kakvim se financijskim nepravilnostima radi. Je li istina da smo pokradeni, koliko je novaca u pitanju, kako mogu otkriti jesam li ja bio »žrtva« – bila su česta pitanja koje su nam upućivali. Dio odgovora može se naći i u zapisniku prosvjetne inspekcije:
– Nadležna školska tijela niti nakon godinu dana, unatoč inzistiranju osnivača, nisu definirali možebitnu individualnu odgovornost ravnatelja ili drugih osoba za događaje koji su bili predmetom postupanja Općinskog državnog odvjetništva. Postupak pred pravosudnim tijelima je okončan odbacivanjem kaznene prijave protiv djelatnice Da. Mo. za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti, ali ne iz razloga što kazneno djelo pronevjere nije počinjeno, već stoga što iznosi koji su u razdoblju 2011., 2013. i 2016. godine, koje je imenovana po osobnom priznanju prisvajala, u pojedinačnim iznosima nisu veći od 1.000 kuna (ukupno zbrojeni iznose 2.434 kune). Činjenica je da je ravnatelj za počinjene povrede iz radnog odnosa djelatnici, čija se kaznena odgovornost propitivala, izrekao pisano upozorenje uz mogućnost otkazivanja ugovora o radu, što je utvrđeno i u obrazloženju Rješenja Općinskog državnog odvjetništa od 16. travnja 2019. godine. Propitivati s jednogodišnjom vremenskom distancom je li to dovoljno i je li ravnatelj poduzeo ili propustio poduzeti sve radnje na koje ga obvezuje članak 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i odredbe Statuta, kada su protekli i izvjesni prekluzivni rokovi, sigurno nije isto kao meritorno odlučivanje o ovoj problematici još u rujnu 2019. godine, kada je osnivač predlagao raspravu o tome – stoji u zapisniku prosvjetne inspekcije.
Na financijske nepravilnosti u školi je niz godina ukazivala i školska računovotkinja Dragica Martinčić, koja je u konačnici zbog nastojanja da transparentno i pošteno radi svoj posao gotovo dobila i od ravnatelja izvanredni otkaz u travnju ove godine. Međutim, Radničko vijeće škole i Školski odbor tada su bili protiv tog otkaza pa je ravnatelj povukao taj svoj prijedlog.

 


Ogromni problemi


Glavna zamjerka prosvjetne inspekcije spram Školskog odbora jest to što Školski odbor nije daleko prije svibnja 2020. godine, kada je donesena odluka o podnošenju zahtjeva za inspekcijskim nadzorom, donio meritornu odluku i razriješio ravnatelja, prvenstveno zbog nepravilnosti koje je utvrdio Grad Opatija još tijekom ljeta 2019. godine. Prosvjetna inspekcija nadalje konstatira da je Školski odbor u svome radu raspravljao kako o temama koje jesu u njegovoj nadležnosti, tako i o onima koji ne spadaju u njegovu nadležnost – da je na neki način neučinkovito »vrludao« tijekom sjednica. Nije uopće teško zamisliti zašto prosvjetna inspekcija, čitajući zapisnike o radu Školskog odbora, dolazi do takvog zaključka, no ono što prosvjetna inspekcija iz zapisnika ne može vidjeti, to su ogromni problemi i opstrukcija s kojima su se susretali članovi Školskog odbora u pokušajima da dođu do svih relevantnih informacija i isprava.Naravno, problema je bilo samo u pogledu pitanja i tema koje ravnatelju Glavanu nisu bili po volji i kojima su se eventualno mogli dovesti u pitanje njegovo lik i djelo te besprijekorno vođenje opatijske škole, a bilo ih je. Neki su riješeni rješenjem prosvjetne inspekcije, odnosno bit će riješeni, jer je škola dužna u roku 30 dana otkloniti utvrđene nepravilnosti, a neki nisu još ni danas i ostat će u nasljedstvo nekom budućem Školskom odboru. Kod takvih tema ravnatelj Glavan je na svaki mogući način nastojao spriječiti davanje dokumentacije na raspolaganje Školskom odboru, pogrešno je ili nepotpuno usmeno iznosio određene ključne informacije, sve kako bi se stvorio privid idile i zaustavio bilo kakvu raspravu.


Optužbe iz bivšeg Školskog odbora – Fredi Glavan / Foto Roni BRMALJ

Optužbe iz bivšeg Školskog odbora – Fredi Glavan / Foto Roni BRMALJ


 


Poštene namjere


A situacija u opatijskoj školi je daleko od idile, ovaj raspušteni Školski odbor se u to svakako uvjerio. U opatijskoj školi vlada atmosfera straha i politika odmazde, što znači da svatko tko se usudi dovesti u pitanje neki ravnateljev potez ili ga ne daj Bože propituje, biva stavljen na listu nepoćudnih. Takav nastup ravnatelja s pozicije moći su doživjeli i sami članovi raspuštenog Školskog odbora na određenim sjednicama. Eklatantan primjer odmazde je računovotkinja Dragica Martinčić koja je zbog svojih poštenih namjera i ukazivanja na nepravilnosti u najboljoj namjeri, izložena onome što po mome mišljenju savršeno odgovara opisu mobinga pa ju se čak i danas, nakon i unatoč inspekcijskom nalazu, nju označava kao problematični faktor u školi!? S druge strane, preko nezakonitosti težeg stupnja, nenamjenskog trošenja sredstava škole i sličnoga, se olako prelazi i tako godinama. Sve to dovodi do nezdrave radne atmosfere gdje se više gleda tko s kime razgovara na hodniku od toga što i kako radi na svome radnom mjestu s našom djecom, prvenstveno na odgojnom i obrazovnom planu.U konačnici, kako je ovaj inspekcijski nadzor potvrdio sve ono na što je Dragica Martinčić već godinama ukazivala, zaključak prosvjetne inspektorice jest da bi zbog u nadzoru zatečenog stanja ravnatelja Glavana trebala razriješiti prosvjetna inspekcija temeljem čl. 28. Zakona o prosvjetnoj inspekciji, no da to neće učiniti isključivo zbog činjenice što je upravo u tijeku natječaj za ravnatelja škole. Iz ovoga je vidljivo da je zahtjev Školskog odbora za provođenjem inspekcijskog nadzora u opatijskoj školi bio itekako osnovan pa ukoliko dovede barem donekle do sređivanja stanja u opatijskoj školi i razotkrivanja stvarnosti u njoj, doprinos većine u Školskom odboru nije bio uzaludan premda je taj naš angažman završio našim raspuštanjem – rekao je Lanča.


Za komentar cijele situacije jučer smo e-mailom zamolili i ravnatelja opatijske škole Fredija Glavana, ali do zaključenja ovog izdanja nije stigao njegov odgovor.