Općinsko vijeće

Matulji: Niža cijena parkinga samo u dogovoru s koncesionarom

Marina Kirigin

Sjednica Općinskog vijeća Matulja / Foto MA. KIRIGIN

Sjednica Općinskog vijeća Matulja / Foto MA. KIRIGIN

Eni Šebalj je rekla da je nova vlast u kampanji obećala nižu cijenu, a načelnik Vedran Kinkela rekao je da tako nešto nikada nije obećano već da je rečeno da će se razgovarati s koncesionaromMATULJI  Prva sjednica novog saziva Općinskog vijeća Matulja, nakon nekoliko konstituirajućih, prošla je dosta glatko. Sedamnaest točaka dnevnog reda mahom se izglasalo bez rasprava, a veće rasprave vodile su se uz točke odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća i program zaštite divljači Općine Matulji.


Aktualnim satom dominirala su pitanja vezana uz promet i javni prijevoz, odnosno parkiranje na području užeg centra Matulja.


Nezavisnu vijećnicu Eni Šebalj zanimalo je da li je postignut dogovor s koncesionarom dva parkirališta u centru Matulja o smanjenju cijene sata parkiranja, s obzirom na to da je prošlo 100 dana nove vlasti, one koja je to u kampanji obećala Matuljcima.
Načelnik Matulja Vedran Kinkela rekao je da tako nešto nikada nije obećano već da je u kampanji rečeno da će se razgovarati s koncesionarom na tu temu, međutim, da je jako dobro poznato da do eventualnog smanjenja cijene parkiranja, s obzirom na postojeći ugovor s koncesionarom, može doći isključivo sporazumno. Ponovio je da se ugovor o koncesiji temelji na javnom natječaju te da je o svemu odluku donio prošli saziv matuljskog Vijeća.


Imenovani članovi NO-a matuljskih javnih tvrtki


Na sjednici vijeća podržana su i imenovanja članova nadzornih odbora javnih tvrtki u (su)vlasništvu Općine Matulji. U slučaju Liburnijskih voda i Komunalca potvrđen je reizbor dosadašnjih pa će tako u NO-u Liburnijskih voda sjediti Rajko Stanić, a u Komunalcu Dean Frlan, dok će u NO-u Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji biti Goran Lučin.

 


Autobusni prijevoz


Mostov vijećnik Nevio Klarić ukazao je na potrebno bolje uređenje javnog prijevoza, kako autobusnog, tako i željezničkog, i upitao što se po tom pitanju radi i postoji li kakva strategija javnog prijevoza. Načelnik je rekao da se radi na problemima vezanima uz javni prijevoz, da je održana jedna tribina s predstavnicima mjesnih odbora i da su pitanja, kritike i primjedbe upućene na odgovarajuće adrese. Naveo je da po pitanju autobusnog prijevoza definitivno treba naći kvalitetnije rješenje, da je to problem na kojem se već 25 godina nije dovoljno radilo, međutim, da je poznat model sufinanciranja javnog prijevoza Autotroleja te da Općina, kao manjinski vlasnik, može ili dodatno sufinancirati kilometre i na taj način eventualno pojačati javni prijevoz ili odrediti linije koje će maknuti ako te kilometre ne može sufinacirati. Igor Barak, HDZ-ov vijećnik, istaknuo je konkretan problem s kojim su po pitanju javnog prijevoza suočeni mještani Lipe, odnosno srednjoškolci koji iz Rijeke na putu do doma autobus za Lipu u Permanima moraju čekati gotovo dva sata.


Potrebna revizija


Barak je uputio i kritike na program zaštite divljači. Rekao je da on nije dobar i da će on sigurno trebati reviziju. Naveo je i primjer da na području Matulja ima puno jelenske divljači, a da ovim programom nije predviđena ni jedna markica za odstrel jelena. Isto je, kaže, i s nekim drugim životinjama koje su prošle godine u naseljenim mjestima općine Matulji prouzročile i velike štete i predstavljale opasnost za žitelje. Matuljski pročelnik Danijel Jerman skrenuo je pažnju na proceduru donošenja ovog programa, koja prije Vijeća odlazi u resorno ministarstvo te zato u slučaju njegovog neusvajanja ne može podleći doradi već novoj izradi, a to bi značilo obustavu djelovanja na terenu i nove troškove izrade. Nakon rasprave, program je usvojen s devet ruku »za«, jednom »protiv« i četiri suzdržane.