Zasad ništa od prodaje

Skupština Jadrana: Crikvenički hoteli International i Kaštel ipak neće ići u prodaju

Alenka Juričić Bukarica

Rezultati za prvih sedam mjeseci su jako dobri te prodaja hotela International i Kaštel za sada nisu opcija. International će čak ići u rekonstrukciju – rekao je predsjednik Uprave Jadrana Goran FabrisCRIKVENICA – Crikvenički hoteli International i Kaštel ne idu u prodaju. Istaknuto je to na jučer održanoj Glavnoj skupštini Jadrana Crikvenica, na kojoj su, uz ostalo, prihvaćeni financijski izvještaji za 2020. godinu, dana razrješnica članovima Uprave te donesena odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu. Goran Fabris, predsjednik Uprave Jadrana, kazao nam je da je velik interes malih dioničara ustvari bio usmjeren na njegovu izjavu s kraja prošle godine, a kada je na sjednici Gradskog vijeća grada Crkvenice kazao da je otvorena opcija prodaje hotela Zagreb, Kaštel i International.


Očuvanje likvidnosti


– I danas sam pojasnio da na kraju lanjske, za sve vrlo teške koronagodine nismo znali kako će se situacija dalje odvijati te da se očekivalo da budemo ozbiljni i odaberemo dugoročnu održivost i očuvanje likvidnosti Jadrana te smo zato u našem planu imali i mogućnost prodaje ovih hotelskih objekata. Danas pak možemo reći da su rezultati za prvo polugodište dobri, srpanj nam je isto tako jako dobar te sa sigurnošću možemo istaknuti da prodaja Internationala i Kaštela za sada nisu opcija. Dapače, nadamo se da ćemo do konca godine gradskim vijećnicima i javnosti prezentirati nova ulaganja, o kojima ćemo konkretno odluku donijeti kada sumiramo rezultate sezone, odnosno trećeg kvartala.


International bi, naime, išao u kompletnu rekonstrukciju, s time da će tu trebati postići dogovor s Gradom, koji je suvlasnik u jednom segmentu. Kad je u pitanju hotel Kaštel, bitan je dogovor s konzervatorima, s obzirom na to da se radi o zaštićenom kulturnom dobru – rekao je Fabris. Dodao je da se s druge strane i dalje ostaje pri stavu da se proda hotel Zagreb jer se jednostavno ne uklapa u viziju razvoja. Čelni čovjek Jadrana pojasnio je da je cijena koju se traži za ovaj hotel definirana i objavljena u javnom natječaju te se hotel neće pošto-poto prodavati ispod nje.
Pitanje oko kojeg je bilo puno interesa jest i ono oko koncesije za crikveničku gradsku plažu, a za koju je i Jadran u partnerstvu s Eko Murvicom iskazao interes.


Ponuda za plažu


– Mi smatramo da je gradska plaža od šireg interesa za cijelu zajednicu i predstavlja dizanje razine same destinacije, pa smo zato dali ponudu. Činjenica da smo dali ponudu u suradnji s gradskim komunalnim poduzećem pokazuje da smatramo da takav resurs nikako ne smije biti izvan kontrole Grada te da pripada svima u Crikvenici. U tom slučaju profitabilnost postaje upitna jer tko se vodi samo profitabilnošću, štedjet će na ulaganjima koja ne vraćaju novac. Postoji drugi ponuđač koji ima temeljni kapital od 20.000 kuna i koji je obećao ulaganja od 54 milijuna kuna, dok smo mi ponudili ulaganje od nešto više od 18 milijuna kuna. Jadran će »ući« u plažu jedino ako imamo podršku Grada, odnosno ako Gradsko vijeće misli da je stvarno od šireg interesa da Eko Murvica i Jadran upravljaju plažom. No ako je stav da to Jadran ne bi trebao raditi, mi smo se spremni povući – dodao je Fabris.


Jedno od važnijih pitanja na Glavnoj skupštini jest i pitanje ulaganja Jadrana Crikvenica u Club Adriatic. Fabris je o tome kazao da je 25 hektara zemljišta, prvi red do mora, koje je dijelom i građevinsko, na taj način kupljeno za cijenu od 117 milijuna kuna, a ne za 200 ili 250 milijuna kuna, s kojim brojevima se u javnosti baratalo. Jadran u ovom trenutku to može i prodati za veću cijenu, a kako doznajemo, interesa potencijalnih kupaca već ima. Fabris je isto tako najavio da će se krajem godine prezentirati novi strateški plan poslovanja.


Amortizacija i ispravak vrijednosti imovine


Što se tiče pokrića gubitka iz pandemijske 2020., predsjednik Uprave kazao je da je Društvo lanjsku godinu iskazalo velik gubitak.


– Međutim, moramo razlučiti o čemu je riječ. Naime, knjigovodstveni iskazani gubitak je 112 milijuna kuna, ali zapravo je osnovni segment tog gubitka ispravak vrijednosti imovine. Jadran ima mnogo relativno stare imovine koja danas, pogotovo u okolnostima pandemije, ne može generirati prihode koje bi trebala. Stoga smo kroz revalorizaciju vrijednosti imovine knjigovodstveno iskazali gubitak od 61 milijuna kuna. U obzir treba uzeti i da je naša amortizacija 42 milijuna, što znači da samo te dvije stavke zajedno nose 103 milijuna kuna. U konačnici je realan gubitak oko pet milijuna kuna, što je, s obzirom na tešku pandemijsku godinu i prihvatljivo – pojasnio je Fabris.


Prihod na razini 2019.


Jučer su objavljeni financijski izvještaji za drugi kvartal prema kojima je u prvom polugodištu 2021. Društvo ostvarilo 65.093 noćenja, što je 183 posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine, Jadran je u 2021. ostvario 66 posto noćenja.


Grupa je u razdoblju od siječnja do lipnja 2021. ostvarila ukupno 75.372 noćenja, što je 206 posto u odnosu na lani. Jadran je u tom razdoblju ostvario ukupno 29.204.073 kune prihoda, što je za 160 posto ili 17.969.001 kunu više od prihoda ostvarenog u istom razdoblju 2020. godine, odnosno samo 3 posto ili 897.006 kuna manje od prihoda ostvarenog u istom razdoblju 2019. godine.