Vjerovali ili ne

Kako su četiri tisuće eura nakon 33 godine postale tri milijuna: Novom račun blokiran zbog duga iz – 1987.

Biljana Savić

Blokada od 3 milijuna eura odnosi se na postupak protiv tadašnje Općine Crikvenica i tadašnje države koji se vodio radi naknade troškova uređenja zemljišta površine 72 četvorna metra. Grad Novi Vinodolski u postupak je uključen kao jedan od pravnih sljednika bivše Općine CrikvenicaNOVI VINODOLSKI – Žiro račun Grada Novog Vinodolskog je u blokadi. No, razlog nije nemar gradske uprave ni siromaštvo gradske blagajne. Iako blokada računa iznosi gotovo 3 milijuna eura, razlog je zapravo banalan i prije svega – prapovijesni jer seže u 1987. godinu. Grad Novi Vinodolski zatražio je zaštitu suda, općinskog crikveničkog i vrhovnog, a za vrijeme dok čeka rješenje, Grad funkcionira jer je u cijeloj ovoj situaciji ipak imao i malo »sportske sreće«.


– Sve svoje obaveze grad isplaćuje do 8. u mjesecu, ovrha je stigla nakon toga tako da smo za ovaj mjesec isplatili sve svoje obaveze, a do srpnja vjerujemo da će ova parnica biti riješena u korist Grada. Novac koji sad, za vrijeme blokade, stiže na račun Grada, FINA stavlja na zaštićeni račun na kojemu novac čeka sudsko rješenje – kazao nam je gradonačelnik Novog Vinodolskog Velimir Piškulić.


Zatezne kamate


Blokada novljanske gradske blagajne posljedica je parničnog postupka koji su pokrenule fizičke osobe 10. studenoga 1987. godine, a u kojemu su tužene tadašnja Općina Crikvenica i tadašnja država – SFRJ, sukladno važećem Zakonu o upravi. Grad Novi Vinodolski u postupak je uključen kao jedan od pravnih sljednika bivše Općine Crikvenica, a kao pravni subjekt u trenutku utuženja nije ni postojao.
Tragikomično i za rubriku »vjerovali ili ne« jest to da se blokada od 3 milijuna eura koja je sjela na žiro račun Grada Novog Vinodolskog odnosi na postupak protiv tadašnje Općine Crikvenica i tadašnje države koji se vodio radi naknade troškova uređenja zemljišta površine 72 četvorna metra, za koje je nakon višegodišnjeg neprivođenja svrsi, sukladno tadašnjim propisima, izvršeno oduzimanje prava građenja tužitelju i zakonskom procedurom dodijeljeno drugom korisniku.
Predmet spora je zahtjev za isplatu novčanog potraživanja, nastalog 1. kolovoza 1983. godine, kad je predmetno zemljište vraćeno Općini Crikvenica. Novčano potraživanje tužitelja sastojalo se od zahtjeva za isplatu 40.000 jugoslovenskih dinara kao protuvrijednost tržišne vrijednosti kupljenog zemljišta, 8.790 dinara po osnovi troška uređenja građevinskog zemljišta, zahtjev za isplatu troškova izrade projektne dokumentacije i priključka za vodu te trošak izvedenih građevinskih radova, što je ukupno iznosilo 56.090 dinara, a što je tad predstavljalo 9.597 tadašnjih njemačkih maraka. Prema konačno postavljenom tužbenom zahtjevu, predmet spora je zahtjev za isplatu iznosa od 450.000 kuna s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od 15. siječnja 1976. godine.


Tijekom postupka sud je utvrdio da tužitelji mogu zahtijevati isplatu novčane naknade na ime protuvrijednosti objekta čiju su gradnju počeli prednici tužitelja na zemljištu koje im je dano na korištenje, a potom sukladno važećim propisima oduzeto zbog neprivođenja svrsi. Procjenu vrijednosti izvršenih radova sačinio je u prosincu 2018. godine građevinski vještak Gordan Banić.


Sudski vještak


Radovi koji su izvedeni uključivali su iskop zemlje za temelje i septičku jamu, betoniranje temelja i ugradnju betonskog željeza za pet vertikalnih serklaža. Troškovi uređenja zemljišta obuhvaćali su radove za izgradnju polovine dvojnog objekta ukupne površine 144 četvorna metra, iz čega proizlazi da su predmet spora radovi na površini od 72 kvadrata.


Sudski vještak Gordan Banić, po nalogu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, predmetne je radove u prosincu 2018. godine procijenio na 24.430,60 kuna, a budući da je u vrijeme gradnje domaća valuta bila nestabilna, troškove je, osim u kunama, izrazio i u valuti DEM/EUR.
Tijekom višegodišnjeg sudskog spora, Grad Novi Vinodolski u više je navrata pokušao postići nagodbu s tužiteljem, ali su financijski zahtjevi druge strane višestruko premašivali pravičnu naknadu, odnosno stvarnu vrijednost izvedenih radova i pripadajućih kamata. Po pravomoćnosti presude, tužitelji su, temeljem pravomoćne i ovršne presude, pokrenuli ovršni postupak, a FINA je obračunala kamate i blokirala račun Gradu u iznosu od 23 milijuna kuna. Na ovaj su način građevinski radovi u procijenjenoj vrijednosti od 4.907 eura rezultirali izračunom do astronomskih 3.066.666 eura.


Piškulić: Zatražili smo reviziju na Vrhovnom sudu


– Grad Novi Vinodolski u čitavom se procesu ponaša konstruktivno i prema načelima dobrog gospodara, čuvajući proračun i interese građana. Nakon FINA-ine blokade računa, zatražili smo zaštitu nadležnih tijela i Općinskog suda u Crkvenici koji je svojom odlukom od 12. lipnja 2020. naložio odgodu prijenosa zaplijenjenih sredstava do donošenja odluke o zakonitosti odluke o pljenidbi, a podnijeli smo i reviziju Vrhovnom sudu, stoga vjerujemo da će na kraju ovog postupka ipak prevladati razum i objektivno vrednovanje radova na objektu površine 72 četvorna metra – kaže Piškulić.