Gradsko vijeće

Crikvenica: Aplikacija za uvid u detalje proračuna od 1. prosinca

Robert Šimonović

Foto: M. LEVAK

Foto: M. LEVAK

Usvojena je inicijativa trećeg bloka, kojom se predlaže izrada aplikacije za građane pomoću koje bi oni imali transparentniji uvid u detalje proračuna, odnosno trošenja javnih sredstavaCRIKVENICA – Na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice održanoj u prostoru Osnovne škole Zvonka Cara bilo je poprilično zanimljivo i dinamično. Teško je dočarati brojne žučne rasprave koje su se među vijećnicima vodile dulje od dva sata, i to gotovo oko svake točke dnevnog reda, a ništa manje uzbudljivo nije bilo niti za vrijeme trajanja aktualnog sata. Ono što se svakako pokazalo izvjesnim jest da je tzv. treći blok, a koji čine nezavisna predsjednica Gradskog vijeća Vesna Car Samsa, nezavisni Boris Boras, nezavisna Sonja Polonijo i vijećnik Domovinskog pokreta Ivan Smojver, potvrdio svoje ranije najave da neće biti ničiji »žetončići«, već će se isključivo voditi kvalitetnom projektnom (a ne stranačkom) suradnjom, kao i da njihova podrška vladajućima neće biti bezrezervna.


Naime, od predloženih 11 točaka dnevnog reda usvojeno je njih sedam, od čega dvije uz prethodne amandmane pristigle upravo od trećeg bloka i/ili vijećnika SDP-a i PGS-a, dok dvije točke nisu usvojene, a dvije su skinute s dnevnoga reda te će se o njima donijeti odluka na idućoj sjednici.


Detalji proračuna


Na inicijativu trećega bloka pred vijećnike je bila stavljena točka koja donosi zaključak o osiguravanju transparentnosti izvršavanja proračuna, a koja je s četiriju ruku vijećnika trećeg bloka, triju ruku SDP-ovih vijećnika i jedne PGS-ova vijećnika, većinski prihvaćena. Inicijativom se predlaže izrada besplatne aplikacije za građane, pomoću koje bi oni imali transparentniji uvid u detalje proračuna, odnosno trošenja javnih sredstava. Aplikacija bi trebala postati dostupna već od 1. prosinca, unatoč tvrdnjama zamjenice gradonačelnika Ivone Matošić Gašparović (HDZ), prema kojoj takvo što operativno nije moguće do 1. siječnja 2022. godine. Također, zamjenica gradonačelnika rekla je da osobno podupire zahtjeve za još otvorenijim proračunom, no pokušala je ukazati i na problem prema kojemu ne postoji podzakonski akt kojim se jasno definira do koje mjere transparentnost mora ići, a da ne bude u koliziji s GDPR-om, odnosno uredbom o zaštiti osobnih podataka građana.
Prema Matošić Gašparović, ovakva se odluka ne bi trebala prihvatiti sve dok se ne donese odgovarajući podzakonski akt. Mario Kružić (SDP) rekao je da to što ne postoji podzakonski akt ne znači protuzakonitost odluke, već da se zapravo radi o pokušaju prikrivanja transparentnosti proračuna pod krinkom zaštite osobnih podataka, a da se slučaj jednostavno može riješiti tako što će svaka pravna ili fizička osoba potpisati prethodnu izjavu o davanju suglasnosti. Nezavisna vijećnica Sonja Polonijo rekla je da proračunska transparencija nije nikakva novost, već da ona postoji i kod drugih gradova.


– Ovdje se ne radi o probijanju leda po pitanju takve aplikacije, potrebno je samo pogledati kako to drugi uspješno rade – rekla je Sonja Polonijo.


Osim ove, Gradsko je vijeće s osam glasova »za«, četiri »protiv« i dva suzdržana donijelo odluku kojom je za potpredsjednika Gradskog vijeća izabran Branko Kleković (PGS), dok je drugi potpredsjednik Zdravko Pernar (HDZ) imenovan još na prethodnoj, konstituirajućoj sjednici. Imenovani su i predsjednici, potpredsjednici i članovi stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, osim Odbora za financije o kojemu će se glasovati na idućoj sjednici.


Nekretninski biznis


Usvojen je i prijedlog poslovnika Gradskog vijeća, kao i točka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna statuta Dječjeg vrtića Radost, ali uz prethodne amandmane vijećnika Borisa Borasa i SDP-ovih vijećnika. Vijećnici nisu usvojili prijedlog izmjena i dopuna plana lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa, kao niti prijedlog odluke o donošenju šeste izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Crikvenice. Što se tiče ovog potonjeg prijedloga, u dokumentu prijedloga stoji da je izmjena i dopuna prostornog plana potrebna kako bi se preispitale mogućnosti prenamjene zemljišta na nekoliko lokacija na području grada, izvan građevinskih područja, i to iz namjene »ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište« u namjenu »ostala poljoprivredna tla – kategorija P3«. Također, u dokumentu stoji da bi se kroz takve izmjene stvorili prostornoplanski preduvjeti za znatnije korištenje poljoprivrednim zemljištem, a u skladu s iskazanim interesima i stanjem na terenu. Sonja Polonijo i Mario Kružić rekli su da im se čini da se ovdje ne radi o razvijanju poljoprivrede, već o nekretninskom biznisu, za što su imali svoje razloge.


Također, s dnevnog reda skinute su dvije točke, a to su prijedlog zaključka o izuzimanju nekretnine u Selcu iz obuhvata nerazvrstane ceste Andrije Antića u Selcu te prijedlog izmjene i dopune odluke o izradi sedme izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Crikvenice.


– S obzirom na zaprimljene materijale, vidimo da dolazi do nekih nepodudarnosti i nesrazmjera, stoga predlažem da se ove točke odgode za iduću sjednicu kako bismo o njima mogli raspraviti i donijeti zaključak, s obzirom na sve potrebne dopune, ispravne materijale i s točno utvrđenim činjeničnim stanjem stvari – rekla je Vesna Car Samsa.