MERIKANSKI VRTOVI I ANGIOLINA 

Dujmić: ‘Žalosno da smo prvi grad u Hrvatskoj koji se odriče EU novca’. Kirigin: ‘Plaćanje razlike bi ugrozilo proračun’

Aleksandra Kućel Ilić

Fernando Kirigin i Ivo Dujmić

Fernando Kirigin i Ivo Dujmić

Bivši i sadašnji gradonačelnik Opatije govore o projektu koji je zasad ostao nerealiziranObjava opatijskih Parkova, prema kojoj se privremeno odgađa realizacija projekta revitalizacije Amerikanskih vrtova i rasadnika u Parku Angiolina »zbog tržišnih i gospodarskih okolnosti«, odnosno velikog rasta troškova izvođenja radova, zaintrigirala je i zbunila javnost. Naime, kao što smo već izvijestili, radilo se o projektu kojega su Parkovi prijavili na poziv za dostavu projektnih prijedloga »Revitalizacije brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka«, raspisan od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a 9. srpnja 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 19.316.325,52 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi bili 13.932.696,50 kuna. Odlukom Ministarstva od 10. veljače 2021. godine, trgovačkom društvu Parkovi je za realizaciju projekta bilo dodijeljeno 11.145.997,20 kuna bespovratnih sredstava, što je 80 posto prihvatljivih troškova, a ugovor o dodjeli sredstava potpisan je 18. ožujka 2021. godine.


Prema projektu, Parkovi su trebali financirati 2.786.499,30 kuna, odnosno 20 posto prihvatljivih troškova te još 5.383.629,03 kuna neprihvatljivih troškova, koji uključuju PDV i trošak krajobraznog uređenja. Međutim, od svega toga ništa jer se na dva raspisana javna nadmetanja, tvrde u Parkovima, nije javio ponuđač s adekvatnom cijenom radova koja bi se mogla ukalkulirati u aktualne financijske mogućnosti i prvi se put dogodilo da je Grad Opatija ostao bez odobrenog EU novca. I to ne baš malog iznosa, već više od 11 milijuna bespovratnih kuna. Mnogo toga u ovom trenutku nije dovoljno razjašnjeno te je na tijek događaja reagirao bivši opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić koji je uz svoje tadašnje pomoćnike bio zaslužan za dobivanje EU novca usmjerenog prema projektima koji za Opatiju imaju turistički značaj.


Dvije zelene oaze


– Iznenadila me vijest da Grad Opatija neće iskoristiti već odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 11,2 milijuna kuna za revitalizaciju Amerikanskih vrtova i rasadnika Angiolina, što je žalosno i nedopustivo, teško da ćemo ikad više dobiti tako velika bespovratna financijska sredstva za tu namjenu. U centru grada desetljećima su zaboravljene dvije zelene oaze koje je trebalo obnoviti te smo odlučili iste obnoviti i staviti u funkciju pomoću EU sredstava. Projekt smo pripremili i prije nešto više od dvije godine prijavili na natječaj EU fonda za regionalni razvoj. Projekt je u evaluaciji ocijenjen s maksimalnim iznosom bodova te je samim time uspio povući i najveći mogući iznos bespovratnih sredstava prema raspisanom natječaju od 80 posto prihvatljivih troškova. Grad Opatija dužan je brinuti se o svom parkovnom nasljeđu, kroz revitalizaciju postojećih resursa bogate povijesti, koji će omogućiti nove turističke sadržaje. Parkovi su zaštitni znak Opatije i među najjačim turističkim adutima. Obnova Amerikanskih vrtova podijeljena je u dvije faze: prva je faza završena zahvaljujući bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma i proračuna Grada gdje je utrošeno cca 5 milijuna kuna za uređenje i sadnju zelenih površina, obnovu povijesne ograde i kamenih zidova, saniranje postojećih rasadnika, izgradnju nathodnika na Novoj cesti – i sve to pod budnim okom konzervatora. Prijateljski gradovi Beč, Balatonfüred i Portorož donirali su sadnice, a turistička privreda i pojedini građani donirali su izradu kamenih klupa po uzoru na povijesne klupe koje su zatečene u vrtovima. Upravo je trebala započeti druga faza uređenja uz pomoć bespovratnih sredstava EU fondova, gdje bi se uz Amerikanske vrtove završio i projekt parka Angiolina.

Dodatna sredstva


Od početka nam je bilo znano da tvrtka Parkovi nije kadrovski ekipirana za vođenje ovakvih projekata, zbog toga su u pripremi projektne dokumentacije i prijave na EU fond sudjelovali gradski odjeli. Reorganizacijom tvrtke Parkovi i osnivanjem novog odjela, bila je namjera istu osnažiti i pripremiti da nakon završetka projekta njime uspješno upravlja. Tvrtka Parkovi je u 100-postotnom vlasništvu Grada Opatije i Grad daje suglasnost za kreditno zaduženje radi potrebe vlastitih financijskih sredstava u projektu, a nakon završetka radova osigurava potrebna financijska sredstva za povrat kredita. Nakon završetka projekta, postoji mogućnost dobivanja dodatnih bespovratnih sredstava do čak 50 posto od iznosa učešća utrošenih vlastitih sredstava za financiranje projekta, a natječaj raspisuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. To smo učinili nakon završetka projekta obnove Dječjeg vrtića Volosko, gdje smo dobili dodatna sredstva i umanjili vlastito financijsko učešće u projektu za 50 posto. Tijekom mojih mandata na čelu Grada, kod svih je važnijih projekata javljali su se problemi, ali nismo odustajali, rješavali smo ih i završavali za Opatiju važne projekte kao što su sportska dvorana, kulturni centar »Gervais«, POS-ovi stanovi, dva dječja vrtića…


Kao razlog odustajanja spominje se visoka cijena i samo jedna ponuda iz javnog poziva. Kao gradonačelnik sam u pravilu prije raspisivanja javnog poziva za odabir izvođača višestruko prezentirao projekte u medijima te na taj način se postigla potrebna zainteresiranost potencijalnih izvođača radova i dobilo više ponuda i konkurentnija tržišna cijena. Ovaj projekt se gotovo i nije javno prezentirao pa je izostao i odaziv izvođača. Odustajanjem od projekta postat ćemo prvi grad u Hrvatskoj koji se odriče EU novca, a da bismo došli do njih uloženo je puno napora, truda i znanja. Želim vjerovati da još uvijek ima šanse da se to spriječi i nastavi s realizacijom projekta – reagirao je bivši opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić.


Ogromna razlika


Na naš upit utemeljen na više pitanja, dobili smo i stav opatijskog gradonačelnika Fernanda Kirigina.


– Ne možemo reći da je Grad Opatija »izgubio« sredstva u visini oko 11,3 milijuna kuna budući da ta sredstva nisu bila isplaćena, već su bila vezana uz realizaciju projekta koji je vodila gradska tvrtka Parkovi. Gradonačelnik svojim ovlastima ne može utjecati na poslovne odluke direktora Parkova, a ni na situaciju na tržištu, odnosno na tržišne cijene koje su značajno porasle u protekle tri godine, u razdoblju između pripreme projekta i objave natječaja. Nije realno očekivati da Parkovi financiraju više od 16 milijuna kuna, kolika je razlika između procijenjene vrijednosti i cijene dobivene putem natječaja. Jednako tako, nije realno očekivati da ta sredstva financira gradski proračun jer bi to u potpunosti narušilo njegovu održivost i ugrozilo sve druge razvojne planove, kao i dosegnutu razinu socijalnog standarda. Sve i da smo »uzeli« od sporta, kulture, udruga, socijalnih programa, umirovljenika, sufinanciranja dječjeg vrtića i drugih pogodnosti koje uživaju građani Opatije kako bismo financirali projekt upitne ekonomske održivosti, i dalje bi nam nedostajalo sredstava za njegovu realizaciju. Osim toga, novi uvjeti na tržištu u pitanje dovode i troškove održavanja projekta koji su procijenjeni na oko 2 milijuna kuna godišnje. Po meni, nerealno planirani prihodi od strane bivše vlasti od oko 1,8 milijuna kuna godišnje temelje se na prodaji gotovo 40.000 ulaznica godišnje, pri čemu bi, primjerice, ulaznicu trebalo kupiti 10 posto Opatijaca svake godine (prema popisu iz 2011. godine, kada je u Opatiji živjelo oko tisuću ljudi više), 5 posto turističkih posjetitelja Opatije, 0,5 posto svih ostalih turista u Primorsko-goranskoj županiji te 0,5 posto svih ostalih stanovnika naše županije.


Uza sve to, godišnje bi Parkovi morali sami izdvajati 200 tisuća kuna za sufinanciranje Amerikanskih vrtova i rasadnika Angiolina. Uz rastuće troškove biljnog materijala, povećanje plaća za djelatnike koje se dogodilo nakon pripreme projekta, jasno je da bi godišnji troškovi još bili i veći. Ako bismo svemu tome dodali i trošak kreditnog zaduženja u visini od 16 milijuna kuna, to bi ugrozilo ne samo poslovanje Parkova, već i cijeli gradski proračun.


Foto Aleksandra Kućel Ilić


Neprihvatljiva cijena


Projekt revitalizacije Amerikanskih vrtova i rasadnika Angiolina ima svoju turističku i krajobraznu vrijednost, no cijena koju bi Opatijci morali za njega platiti bila bi neprihvatljiva. Već i u planiranoj varijanti, ekonomska održivost projekta je upitna. Posebice kada se uzme u obzir trošak od 3,5 milijuna kuna, koliko su Parkovi, na inzistiranje bivšeg gradonačelnika, platili privatnu kuću u obuhvatu Amerikanskih vrtova. Zbog svega toga, nakon savjetovanja sa SAFU-om (Središnja agencija za financiranje i ulaganje) i nadležnim ministarstvom, direktor Parkova traži rješenje u faznoj provedbi projekta ili privremenoj obustavi projekta, do trenutka raspisa natječaja koji će omogućiti financiranje iz fondova u većem obimu.


Ovaj projekt uključivao je izradu dokumentacije za čak četiri javna nadmetanja, koja su se pripremala paralelno, pri čemu je natječaj za izvođača radova bio tek jedan od njih. Prije pripreme dokumentacije, a sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Parkovi su izradili plan nabave kojeg je u lipnju, u ugovorenim rokovima nakon nekoliko izmjena, prihvatio SAFU. Istovremeno, kako bi pri realizaciji projekta sveli financijske korekcije na minimum, odmah nakon potpisa ugovora Parkovi su angažirali tvrtku za reviziju projektne dokumentacije i troškovnika. Revizijom je ustanovljeno da postoji potreba za korekcijom i tehničke i natječajne dokumentacije. Također je ustanovljeno da troškovnike treba potpuno prilagoditi Zakonu o javnoj nabavi. Tijekom pregleda Plana nabave i temeljem provedbe analize rizika, SAFU je odredio postupke nabave za koje je potrebno obaviti ex-ante provjeru dokumentacije o nabavi, što je također postupak koji zahtijeva vremena. Nakon ex-ante provjere potrebno je analizirati svaki komentar dobiven od SAFU-a te prilagoditi dokumentaciju.


Priprema natječaja


Zbog svega navedenog, priprema natječaja nije kratak proces. Za svaki natječaj potrebno je pripremiti dokumentaciju, koja zatim prolazi prethodno savjetovanje, nakon čega se traži stav SAFU-a. Po zaprimanju komentara, provodi se korekcija dokumentacije, zatim još jedno savjetovanje i tek onda se ide u objavu natječaja. Svaka faza u procesu traje više tjedana, a o kompleksnosti projekta dovoljno govori informacija da su i zainteresirani ponuđači više puta tražili produženje rokova kako bi imali dovoljno vremena za proučavanje dokumentacije. Uzevši u obzir sve navedeno, smatram da je rok od potpisivanja ugovora do objave natječaja realan i da ga nije bilo moguće znatnije ubrzati.


U trenutku kad je projekt pripreman, procjena je vjerojatno bila realna jer u suprotnom teško da bi mogao dobiti europska sredstva. Puno toga dogodilo se unutar te tri godine, počevši od globalne pandemije koja je paralizirala opskrbne lance i dovela do visoke inflacije, drastičnog rasta cijena materijala i posljedičnog povećanja cijena građevinskih radova. Rezultat svih tih događanja jesu i značajno više cijene radova od procjene otprije tri godine – odgovorio je opatijski gradonačelnik Fernando Kirigin.


Fazna gradnja ili novi natječaji ispravnija odluka


– Odluka o faznoj provedbi projekta ili privremenoj obustavi projekta neće biti donesena naprečac niti samostalno od strane direktora Parkova, u cijeli proces su uključeni nadležno Ministarstvo i SAFU. Ne postoji razlog za bilo kakve posljedice, posebice što su Parkovi kvalitetno vodili projekt i stekli važna iskustva za daljnje natječaje sličnog tipa. Kao što su Parkovi već i naveli u svojoj komunikaciji prema javnosti, neće se odustati od revitalizacije Amerikanskih vrtova i rasadnika u Parku Angiolina, već će se kroz faznu gradnju ili nove natječaje koji su najavljeni od strane ministarstva i agencije, pronaći adekvatnije mogućnosti financiranja projekta u većem obimu kako se ne bi dovodile u opasnost financije Parkova ili Grada Opatije, što smatram da je jedina ispravna odluka, a vezana uz odgovorno planiranje i upravljanje – dodao je gradonačelnik Kirigin.