Prvi se pripremili

Hibridna nastava: Riječko sveučilište ima novi plan za izvođenje nastave u epidemiji

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Radi se o kombinaciji online i izravne nastave, pri čemu se omogućava izvođenje do 40 posto nastavnih sati kroz online oblike, odnosno kumulativno na cijelom studijskom programu obujam online izvođenja nastave ne smije prelaziti 40 posto, a sve će ovisiti o epidemiološkoj situacijiČlanovi Senata Sveučilišta u Rijeci na posljednjoj su se sjednici usuglasili da se nastava u akademskoj godini 2020./2021. izvodi hibridno, kombinacijom online i izravne nastave, pri čemu se omogućava izvođenje do 40 posto nastavnih sati kroz online oblike, odnosno kumulativno na cijelom studijskom programu obujam online izvođenja nastave ne smije prelaziti 40 posto. Na obaveznim kolegijima omogućavaju se online oblici nastave u obujmu do 40 posto nastavnih sati, a na izbornim kolegijima do 100 posto nastavnih sati.


Pilot-projekt


Navodeći kako će se takvom obliku nastave pribjeći ako to budu zahtijevala epidemiološka situacija, rektorica prof. dr. Snježana Prijić Samaržija ističe da je riječko sveučilište prvo i jedino u Hrvatskoj stvorilo pravni okvir za izvođenje hibridne nastave bude li to potrebno.


Riječ je o pilot-projektu, a prijedlog hibridnog modela izvođenja nastave u idućoj akademskoj godini raspravljen je na relevantnim tijelima Sveučilišta u Rijeci. Implementacija modela i rezultati bit će praćeni radom sveučilišnog Povjerenstva za online učenje, Stručnog vijeća Centra za studije te Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete te izvještavati Senat.
Kvantificiranje online i izravnih oblika izvođenja nastave specificirat će se u izvedbenim nastavnim planovima za svaki kolegij i sumarno za cijeli studijski program, a vrednovanje na kolegijima može se provoditi online u dijelu formativnog vrednovanja, dok se sumativna vrednovanja kao što su kolokviji i završni ispiti trebaju predvidjeti u kontroliranim ispitnim uvjetima. Preporučena platforma za postavljanje nastavnih materijala i odvijanje nastavnih aktivnosti je sustav Merlin, na kojem će od 1. rujna biti otvoren prostor e-kolegija za sve kolegije svih studijskih programa u idućoj akademskoj godini, a prostor e-kolegija bit će vidljiv samo nositelju kolegija, sve do aktivacije kolegija i upisa studenata.


Edukacijska podrška


Centar za e-učenje SRCA pruža stalnu edukacijsku podršku u obliku besplatnih online tečajeva za korištenje sustava Merlin, a u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, organiziran je niz edukacija za nastavnike Sveučilišta u Rijeci.


Prvi ciklus edukacija odvija se tijekom srpnja, a sljedeći ciklus planiran je u rujnu 2020. Istovremeno je Sveučilište u pregovorima s dobavljačima informatičke opreme i pružateljima internetske usluge kako bi svim djelatnicima i studentima omogućilo povoljnu osobnu nabavku potrebne opreme za izvođenje online nastave.


Ponude će biti oglašene u rujnu, a Sveučilište će omogućiti povoljne uvjete za osobnu kupnju opreme po vlastitom izboru i sukladno osobnim mogućnostima. Sastavnice Sveučilišta kao poslodavci mogu se odlučiti i na dodatnu institucijsku podršku zaposlenicima ili studentima u nabavci opreme.


Također, Sveučilište će kroz svoje programe pomoći omogućiti socijalno ugroženim skupinama studenata dodatne pogodnosti za osiguravanje tehničkih uvjeta pristupu online nastavi.


Nastavne i stručne baze


Senat riječkog sveučilišta na posljednjoj je sjednici dodijelio i status nastavne baze Sveučilišta u Rijeci Jadran galenskom laboratoriju d.d. te status stručnih baza tvrtkama Vectrino d.o.o., PRO STUDIO d.o.o., MIG ENGINEERING j.d.o.o., PERI oplate i skele d.o.o. te DANIELI – SYSTEC d.o.o. Usvojen je i program cjeloživotnog obrazovanja »Computer-based Math« Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.


Radi se o online programu usavršavanja s ECTS bodovima, a završetkom programa stječu se 3 ECTS boda. Također stupanjem na dužnost ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka prof. dr. Alen Ružić razriješen je dužnosti prorektora za znanost i umjetnost na osobni zahtjev te je imenovan pomoćnikom rektorice, a Senat je potvrdio odluke fakultetskih vijeća o izboru izv. prof. dr. Gorana Hausera za dekana Medicinskog fakulteta, prof. dr. Sonje Pezelj-Ribarić za dekanicu Fakulteta dentalne medicine, prof. dr. Daniele Malnar za dekanicu Fakulteta zdravstvenih studija te prof. dr. Vesne Crnić-Grotić za dekanicu Pravnog fakulteta.