Pravila nagradnog natječaja

Članak 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Novi list d.d., Zvonimirova 20a, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, Hrvatska. OIB: 44110106406 (u daljnjem tekstu: Organizator).


 


Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA


Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj započinje na dan objave nagradnog vizuala na Facebook stranici https://www.novilist.hr/life/ i traje do dana istaknutog u objavi nagradnog vizuala natječaja na Facebook stranici https://www.novilist.hr/life/“. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.
Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik.


 


Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE


Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Facebook stranici Organizatora https://www.novilist.hr/life.Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA                                                                                  


Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća). Nagradu u sklopu Natječaja ne može osvojiti ni osoba koja je osvojila nagradu u sklopu bilo kojeg natječaja Organizatora koji se odvijao na Facebook ili web stranici Organizatora u posljednja tri (3) mjeseca od datuma početka ovog Natječaja.


 


Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU


Cilj Natječaja je da Sudionik u komentaru na objavu koja najavljuje natječaj na službenoj Facebook stranici https://www.novilist.hr/life/ najbrže odgovori na postavljeno pitanje.


Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba.Članak 6: ODABIR DOBITNIKA


Dobitnicima će se smatrati 10 prvih različitih Sudionika nagradnog natječaja koji su ostavili točan odgovor na nagradno pitanje u komentaru objave. Dobitnici nagradnog natječaja bit će objavljeni u roku od 2 (slovima: dva) radna dana nakon završetka nagradnog natječaja,  na Facebook stranici https://www.novilist.hr/life/. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 18. ovih Pravila.


 


Članak 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR


Fond nagrada se sastoji od:


6 x paketa proizvoda za sunčanje. Paket uključuje Anthelios – nevidljivi sprej za lice i tijelo i La Roche Posay termalnu vodicu.


 


Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU


Nakon završetka Natječaja, dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem Facebook objave na Novi list Facebook stranici https://www.novilist.hr/life/ na kojoj se odvijao Natječaj. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.


 


Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU


Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Sudioniku/Dobitniku.


Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:


  • sudionik prekrši Pravila;
  • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • se ne pridržavaju teme Natječaja;

 


Članak 10: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE


Prijave sudionika koji u imenu profila koriste aliase nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.


 


Članak 11: PUBLICITET


Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, u slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.


Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Novom listu d.d., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Novi list ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.


 


Članak 12: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA


Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.


Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.


Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:


  1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade
  2. Dostavljanja nagrade Sudioniku

 


Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE


Sudionici Natječaja slanjem maila na [email protected] imaju pravo:


  1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio
  2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio
  3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio
  4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.

 


Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA


Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama.


Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.


 


Članak 15: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA/PODATAKA


Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu [email protected], u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i email adresu, te koje informacije želi nadopuniti.


 


Članak 16: ZAŠTITA PODATAKA


Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu https://www.novilist.hr/life/ ili s nje te nije odgovora za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.Članak 17: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA


Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na stranici https://www.novilist.hr/. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.


 


Članak 18: OBJAVA DOBITNIKA


Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora u roku od 2 (slovima: dva) radna dana nakon završetka Natječaja, odnosno do 25.7.2020. godine. (https://www.novilist.hr/life//).


 


Članak 19: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI


Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 5. ovih Pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom sudioniku.


 


Članak 20: POREZI


Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.


 


Članak 21: U SLUČAJU SPORA


U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.


 


Članak 22: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA


Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.


 


Članak 23: IZMJENE PRAVILA


Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.novilist.hr/life/