Delnice

Kotar i Tigar teatar uspostavljaju prvo kazalište u Hrvatskoj s virtualnom adresom

Danijela PlešeDELNICE – Kako »diše« kultura u Delnicama u trenutnoj koronasituaciji, upitali smo Matiju Kezelea, voditelja Umjetničke organizacije Kotar teatar koja je običavala dovoditi poznate kazališne izvedbe u ovaj kraj.


– Usprkos svim restriktivnim mjerama koje su zahvatile kulturni sektor u doba pandemije COVID-19, nezavisna umjetnička organizacija Kotar teatar uspjela je zadržati kontinuitet provedbe svojih programa i prilagoditi redovne novonastalim uvjetima poslovanja nezavisne kulturne scene. U sklopu kazališnih gostovanja u sklopu Kotar Sezone!5, do kraja ove godine planirana su tri gostovanja na večernjoj i sceni za mlade, a članovi Kotar teatra trenutno intenzivno rade na provedbi projekta 6GTA -«Šest glumica traži autora« te uspostavi prvog kazališta u Hrvatskoj s virtualnom adresom – Virtualnog kazališta Promjena, skraćeno VKP. Dok se u sklopu 6GTA u Rijeci i Zagrebu prikazuju javna čitanja tekstova posvećenih ženskim likovima i održavaju javne tribine na temu položaja žena u umjetnosti, paralelno nastaje sasvim novi projekt VKP – kaže nam Matija Kezele.


Riječ je o koprodukcijskom projektu Tigar teatra iz Zagreba kao nositelja i Kotar teatra iz Delnica kao glavnog partnera. Projekt VKP nastaje u umjetničkoj suradnji Lea Vukelića i Matije Kezelea, a predstavlja prostor izvedbenih pozornica bez stvarnih dimenzija, objedinjenih u jednu novu online cjelinu. Virtualno kazalište zamišljeno je kao stvarna (pravna) osoba, kazališna kuća s uobičajenim protagonistima (djelatnicima), od glumaca, glazbenika, plesača, pa sve do intendanta, garderobijera, vatrogasca, knjigovodstvenog i financijskog ureda koji su virtualni od svojeg oblika i izgleda pa sve do karaktera i uloge u cjelokupnom mehanizmu. Zahvaljujući Ministarstvu kulture i medija, izrađene su dvije kazališne pozornice za potrebe snimanja videomaterijala te ostvareni tehnički uvjeti za produkciju VKP-a u Delnicama i Zagrebu. Prema Kezeleovim riječima, u sklopu prijava na natječaje ostvarena je i potpora za angažiranje vanjskih suradnika/umjetnika na projektu, čime sa zadovoljstvom doprinose angažiranju lokalnih umjetnika iz Gorskog kotara, poput Adriane Rajčić, Damjana Kovača i Marka Burića te drugih nezavisnih kulturnih djelatnika na nacionalnom nivou. Novi projekt trebao bi uskoro i zaživjeti, a više informacija o programu VKP-a dostupno je na www.kotarteatar.com i www.tigarteatar.hr
Nova vremena donose promjene pa je i Virtualno kazalište prigodno nazvano Promjena, stoga se i kultura mora prilagoditi kako ne bi nestala, čemu svoj doprinos daje i cijeli tim umjetničke organizacije Kotar teatar.