Kultivacija

Sutra se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan muzeja

Kim Cuculić

Ovim povodom i muzeji u Hrvatskoj, tako i u Rijeci, priredili su niz programaMeđunarodni dan muzeja obilježava se 18. svibnja. Tako će ove subote muzeji diljem svijeta skrenuti pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njezinom komuniciranju. Međunarodna muzejska zajednica pokrenula je obilježavanje 1977. (ICOM), koje se od 1992. provodi na određenu temu. Iniciranje obilježavanja u Hrvatskoj vodi od 1980. Muzejski dokumentacijski centar, koji je ujedno promotor cijele manifestacije.


Međunarodni savjet muzeja (ICOM) sa sjedištem u Parizu ovogodišnjom temom Međunarodnog dana muzeja »Muzeji za edukaciju i istraživanje« želi istaknuti značaj muzeja kao dinamičnih obrazovnih ustanova koje gaje i potiču učenje, otkrivanje i razumijevanje. Ovogodišnji Međunarodni dan muzeja prilika je da se ukaže na potencijal baštinskih ustanova u pružanju sveobuhvatnog edukativnog iskustva s ciljem podizanja svijesti o važnosti osiguravanja jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju, razvijanja inkluzivnog demokratskog društva kao temelja za gradnju održive budućnosti koja podrazumijeva i racionalno gospodarenje prirodnim resursima.


Kako ovim povodom na svojim stranicama podsjeća Muzejski dokumentacijski centar, ovogodišnja se tema kao i protekle četiri oslanja svake godine na druge UN-ove ciljeve održivog razvoja, pa su muzeji pozvani da ovoga 18. svibnja, kao institucije usmjerene učenju, potaknu razmišljanje o postizanju kvalitetnijeg obrazovanja i promoviraju cjeloživotno učenje, da buduće generacije na kreativan, dinamičan i zanimljiv način potaknu na promišljanje o kompleksnim društvenim izazovima današnjice, usvajanje znanja o uzrocima i posljedicama ljudskoga utjecaja na prirodu te na razvijanje kritičkoga mišljenja i osobne odgovornosti nužne za održivost.
ICOM predlaže organiziranje izložbi, vodstava, predavanja, radionica, posjeta arheološkim lokalitetima i spomenicima koji su ugroženi nerazumnim razvojem, a sve s ciljem poticanja svih slojeva društva na odgovorno korištenje prirodnih dobara i energije, isticanja važnosti demokracije i načela pravednosti u društvu, kao i razvijanja osjećaja pripadnosti zajednici i čovječanstvu. Tema je široka koliko su široki i razgranati ciljevi i podciljevi UN-ove globalne agende. Premda se četvrti cilj osiguranja »uključivog i kvalitetnog obrazovanja i promocije mogućnosti cjeloživotnog učenja svih ljudi svih životnih dobi« prvenstveno odnosi na zemlje u razvoju i najnerazvijenije, zemlje s visokom stopom siromaštva, zemlje koje se nalaze u ratu, gdje je i dalje visok disparitet u pogledu spola i bogatstva, a kvalitetno više obrazovanje većini nedostupno – zacrtani podciljevi odnose se na sve.


Riječ je o stjecanju znanja i vještina potrebnih da se unaprijedi održivi razvoj, održivi stilovi života, ljudska prava, rodna ravnopravnost, kao i promoviranju kulture mira i nenasilja, pripadnosti globalnoj zajednici i poštovanju kulturne raznolikosti. Jedan od podciljeva govori i o potrebi prilagodbe obrazovnih objekata djeci i osobama s invaliditetom. Zvuči kao fraza, ali kada znamo da prema istraživanju koje je proveo MDC među hrvatskim muzejima 61 posto stalnih postava naših muzeja nije ni na koji način pristupačno osobama s invalidnošću (najviše je prilagodbi za osobe s poteškoćama u kretanju), a svega 29 posto ima posebne sadržaje za djecu prostora za prilagodbe je na pretek, ističu u MDC-u.


Ovim povodom i muzeji u Hrvatskoj, tako i u Rijeci, priredili su niz programa podsjećajući na važnu ulogu muzeja u edukaciji i istraživanju. Jer muzeji su, podsjetimo, centri edukacije svih društvenih slojeva u području kulturnog nasljeđa, centri razmjene utjecaja i ideja o umjetnosti i komunikacije s posjetiteljima, centri kulturne integracije i interkulturne kompetencije, nosioci kulturne obnove – urbanističke, socijalne i ekonomske regeneracije, centri za razvoj društvene zajednice – okupljalište svih društvenih slojeva, centri istraživanja, inovacija, centri motivacije i ishodišta za razvoj kulturnih i kreativnih industrija, centri ekonomskog utjecaja i generatori ekonomskog oporavka i održivog razvoja, važni nosioci promicanja znanstvenih činjenica o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama, generatori razvoja kulturnog turizma i nezaobilazne destinacije.