Reizabran ravnatelj

Ernie Gigante Dešković dobio još četiri godine mandata u ustanovi Festival Opatija

Marina Kirigin

Ernie Gigante Dešković / NL arhiva

Ernie Gigante Dešković / NL arhiva

Na natječaj su se prijavila tri kandidata, a intervju je održan s kandidatima koji su ispunjavali uvjete natječajaOPATIJA  Ernie Gigante Dešković ponovo je imenovan za ravnatelja Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija na mandat od četiri godine.


– Na prijedlog gradonačelnika Grada Opatije, Upravno vijeće Festivala Opatija je na svojoj sjednici donijelo odluku o imenovanju ravnatelja Festivala Opatija, kojom se kandidat Ernie Gigante Dešković imenuje za ravnatelja Ustanove na mandat od četiri godine. Obavijest o izboru ravnatelja Festivala Opatija objavljena je i na stranicama Festivala Opatija nakon što su kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja. Na natječaj su se prijavila tri kandidata, a intervju je održan s kandidatima koji su ispunjavali uvjete natječaja. Sukladno članku Statuta Festivala Opatija, odluku o imenovanju ravnatelja Festivala donosi Upravno vijeće na prijedlog gradonačelnika Grada Opatije, nakon provedenog javnog natječaja, te se sukladno tome prijedlog kandidata ne šalje prema Gradskom vijeću Grada Opatije – stoji u odgovoru Lorene Bašan, predsjednice Upravnog vijeća Festivala Opatija.