Čakavski filmski festival

ČAFF ni samo filmski festival, ovo je mesto susreta, kancone i tanca

Danijela Bauk

Marko Žele / Snimio Marin ANIČIĆ

Marko Žele / Snimio Marin ANIČIĆ

ČAFF je prvi filmski festival posvećen isključivo čakavskim filmovima, no nije klasičan filmski festival već spaja film, glazbu, poeziju, ples i domaću besedu, rekao je Marko Žele