Stručnjaci se izborili

Zaokret u odobravanju školovanja. Djeci s dijabetesom omogućen upis u srednje medicinske škole

Ljerka Bratonja Martinović

Djeca s dijabetesom često su bila diskriminirana kod upisa / Foto V. SITNICA

Djeca s dijabetesom često su bila diskriminirana kod upisa / Foto V. SITNICA

Zaokret u odobravanju upisa može se zahvaliti angažmanu stručnjaka, dijabetologa, koji su se zauzeli za smanjenje diskriminacije djece sa šećernom bolešću u obrazovnom sustavu 


Djeca s dijabetesom od ove godine imaju veće šanse za upis u srednju medicinsku školu, nakon što je Služba za medicinu rada HZJZ-a u smjernicama za upise u srednju školu i službeno potvrdila da »dijabetes tip 1 ne predstavlja apsolutnu medicinsku kontraindikaciju za osposobljavanje za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar«. Upravo su djeca s dijabetesom često bila diskriminirana kod upisa medicinskih škola, tvrdi Davor Skeledžija s portala NaInzulinu.com.


– Do ove godine pri upisu djece s dijabetesom u medicinsku školu vladao je popriličan kaos. Za upis je potrebna liječnička svjedodžba medicine rada, a njihova je praksa, blago rečeno, bila potpuno neujednačena. Neke medicine rada procjeni djeteta s dijabetesom pristupaju profesionalno i etički te rade individualnu procjenu svakog ponaosob, pri tome uvažavajući mišljenje pedijatra dijabetologa. Nažalost, postoje i medicine rada koje će dijete odmah odbiti s obrazloženjem da ima dijabetes tip 1, prenosi Skeledžija. Mišljenje stručnjaka, napredak tehnologije i kvaliteta regulacije dijabetesa kod djece – tvrdi – njih se nimalo ne tiču, jedino što su spremni jest provoditi apsolutnu diskriminaciju djece s dijabetesom.
Zaokret u odobravanju upisa može se zahvaliti angažmanu stručnjaka, dijabetologa, koji su se zauzeli za smanjenje diskriminacije djece sa šećernom bolešću u obrazovnom sustavu. Pročelnica Zavoda za dječju endokrinologiju i dijabetes KBC-a Zagreb, doc. dr. sc. Nevena Krnić, podržala je mogućnost upisa takve djece u medicinske škole.


– Uz suvremene načine liječenja, dobru edukaciju i postojeću tehnologiju, ne postoje zapreke zbog kojih osoba s dijabetesom ne bi mogla obavljati odgovoran i nesebičan posao medicinske sestre/tehničara, uključujući i rad u smjenama, poručila je dr. Krnić.


Naravno, specijalisti medicine rada i dalje imaju obvezu primijeniti individualni pristup kod liječničkog pregleda i procjene u svrhu izdavanja liječničke svjedodžbe za upis u srednjoškolsko obrazovanje, ali mišljenje ne smiju donositi samo na temelju dijagnoze, poručili su iz HZJZ-a.