Eurozastupnik

Tomislav Sokol: EU donosi nova pravila o označavanju meda

Portal Novi list

Tomislav Sokol

Tomislav SokolOdbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta (ENVI) izglasao je zakonodavno izvješće o izmjeni Direktive o medu u okviru kojeg je usvojen i amandman potpredsjednika Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO), doc. dr. sc. Tomislava Sokola.


U amandmanu, Sokol se založio za donošenje novih pravila o označavanju meda koja će potrošačima prilikom kupovine pružiti jasne informacije o podrijetlu i sastavu meda.


‘Hrvatski pčelari proizvode med prvoklasne kvalitete ali su nerijetko na policama trgovina izloženi nelojalnoj konkurenciji meda iz trećih država. Više puta sam upozorio na to da je nedavno istraživanje Europske komisije pokazalo da čak 46 posto ispitanih uzoraka meda uvezenog u Europsku uniju ne udovoljava kriterijima iz Direktive o medu.
Zato sam se založio za stroža pravila o označavanju meda koja će potrošačima omogućiti da prilikom kupovine meda dobiju jasne informacije o njegovom podrijetlu i sastavu. Drago mi je zato da je Odbor ENVI u okviru izglasanog izvješća usvojio i moj amandman kojim sam zatražio uvođenje obveze navođenja točnog postotka udjela meda na pakiranjima proizvoda.


Čitajući oznake o mješavini meda, potrošač ne može saznati kupuje li proizvod koji sadrži pet ili 95 posto meda uvezenog iz trećih država. To ćemo sada promijeniti. Naime, potrošač prilikom kupnje mora znati točno iz koje države dolazi med, a ako se radi o mješavini meda, mora znati i o kojem udjelu meda iz koje države se radi.’ – kazao je Sokol.


Nakon što je Odbor ENVI usvojio zakonodavno mišljenje o izmjeni Direktive o medu, Europski parlament započet će pregovore o konačnom tekstu zakona s Europskom komisijom i državama članicama.