Ogromna šteta

Posljedice potresa: U Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno je 35.153 oštećenih stambenih objekata

Hina

Foto Davor Kovačević

Foto Davor Kovačević

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 240, a neuporabljivo zbog oštećenja je 2 469 objekata.SISAK – U Sisačko-moslavačkoj županiji do sada je prijavljeno 35.153 oštećenih stambenih objekata u razornom potresu, od čega je pregledano 19.721 objekata, navedeno je u petak navečer iz županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.


Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 240, a neuporabljivo zbog oštećenja je 2 469 objekata.


Oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled’ ima 2 024, a ‘privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije’ 2 407 objekata.
Uporabljivo – bez oštećenja je 509 objekata, uporabljivo bez ograničenja – 4 555, a uporabljivo s preporukom o postupanju je 7 517 do sada pregledanih stambenih objekata, priopćeno je iz Sisačko-moslavačke županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka do večeras u 19 sati.