Zdrava prehrana

Hoće li iz škola nestati aparati sa slatkišima i grickalicama? “O tome odlučuju same škole i roditelji”

Jagoda Marić

Foto Pixsell

Foto Pixsell

Učenicima bi svakako trebalo ograničiti korištenje takvih aparata, no u školama djeluje Vijeće roditelja čiji predsjednik sudjeluje u radu Školskog odbora koji može zabraniti postavljanje aparata u školama, poručuju iz MZO-aU Vladinu Nacionalnom strateškom okviru borbe protiv raka za razdoblje do 2030. godine poseban se naglasak stavlja na prevenciju od vrtićke dobi pa se tako spominje da bi »zdravstvena edukacija trebala početi već u predškolskoj dobi uvođenjem zdravstvenog odgoja u ustanove predškolskog odgoja, kao i u kurikul tijekom odgojno-obrazovnog procesa«, kroz koji bi se mladi, ali i njihovi roditelji educirali o uravnoteženoj prehrani, potrebi aktivnog života, izbjegavanju ovisnosti, primjerice o duhanu ili alkoholu.


Vlada u svom dokumentu kaže i to da takav odgojno-obrazovni program mora biti popraćen »omogućavanjem uvjeta za održavanje zdravih navika djece i mladih – izbacivanje aparata sa slatkišima, grickalicama i zaslađenim napitcima iz svih odgojno-obrazovnih ustanova«.


Usvojena strategija


Znači li ta najava da će iz škola nestati svi aparati s grickalicama, što znači uvođenje zdravstvenog odgoja u vrtiće i je li se Vlada odlučila na uvođenje zdravstvenog odgoja kao zasebnog predmeta u škole?
To je bio pokušaj u vrijeme dok je resorno ministarstvo vodio SDP-ovac Željko Jovanović, ali je nakon velikih otpora, i to uglavnom zbog modula koji se bavio »spolnom ravnopravnošću i spolno odgovornim ponašanjem«, ali je propao i kompromisno rješenje je bilo uvođenje zdravstvenog odgoja putem više predmeta, što je praksa već godinama, pa je najava iz Vladine strategije bila prilično iznenađujuća.


Zato smo od 2. prosinca kad ju je Vlada potvrdila pokušali doznati što znače te najave. Poslali smo upite u Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).


Iz Ministarstva zdravstva odgovorili su tek da je naš upit u »djelokrugu Ministarstva znanosti i obrazovanja i HZJZ-a«, pa je ostalo čekati odgovore. IZ HZJZ-a na naš upit nisu odgovorili, a u međuvremenu je Nacionalni strateški okvir usvojen i u Saboru, i već je objavljen u Narodnim novinama.


No, iz Ministarstva znanosti i obrazovanja poslali su nam opsežan odgovor iz kojeg se može zaključiti da se po pitanju zdravstvenog odgoja ni u vrtićima ni školama ništa neće mijenjati. Uz to poruka je i da je odluka o izbacivanju aparata sa slatkišima, grickalicama i zaslađenim napitcima na roditeljima i školskim odborima svake pojedine škole.


U školama je, napominju iz MZO-a, zabranjena konzumacija brze hrane i gaziranih pića te u skladu s navedenim škole ne smiju imati automate s takvim proizvodima.


Briga za zdravlje


– Vezano za pitanje spomenutih aparata sa slatkišima, grickalicama i zaslađenim napitcima, Ministarstvo smatra da bi učenicima svakako trebalo ograničiti korištenje takvih aparata, no u školama djeluje Vijeće roditelja čiji predsjednik sudjeluje u radu Školskog odbora koji može zabraniti postavljanje navedenih aparata u školama, poručuju iz MZO-a.


Kad je riječ o zdravstvenom odgoju, to ministarstvo kaže da je Zdravstveni odgoj međupredmetna tema te se izvodi u svim školama, a da su, donošenjem kurikula za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole, definirani prioriteti i sadržaji koji naglašavaju važnost zdrave prehrane i tjelesnih aktivnosti u prevenciji i brizi za zdravi razvoj i život pojedinca i zajednice.


Aktivnosti se, napominju, provode i u okviru kurikula nastavnih predmeta Priroda i društvo u razrednoj nastavi, Prirode i Biologije u predmetnoj nastavi i Biologije tijekom srednjoškolskog obrazovanja.


Dodaju i da svi dječji vrtići u Hrvatskoj od 2007. godine moraju verificirati i provoditi sigurnosno-zaštitne i preventivne programe i protokole mjera sigurnosti te da se ti programi stalno dopunjuju.


Ministarstvo ističe i da je zdravstvena zaštita djece te higijena i pravilna prehrana u dječjim vrtićima propisana odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima koji je donio ministar nadležan za zdravstvo.


U svom odgovoru još spominju i programe poput školskih shema besplatnih obroka voća povrća i mlijeka koji bi trebali doprinijeti stvaranju zdravijih prehrambenih navika djece, ali u svom dopisu nigdje nam izrijekom nisu odgovorili što znači najava iz strateškog okvira protiv raka o »uvođenju zdravstvenog odgoja u vrtiće i u kurikul tijekom odgojno-obrazovnog procesa«, ali iz njihova je odgovora jasno da zasad ostaje sve po starom.