Ususret eurozoni

Dvojno iskazivanje cijena. Onaj tko je preko noći digao cijene i ispravno ih preračunao – nije u prekršaju

Aneli Dragojević Mijatović

Ilustracija (ne prikazuje trgovine iz teksta) / Foto Sergej Drechsler

Ilustracija (ne prikazuje trgovine iz teksta) / Foto Sergej Drechsler

Prekršajem se smatra samo ako netko pogrešno preračuna iznose, u smislu da za iskazivanje dvojnih cijena koristi drugačiji tečaj od konverzijskog (7,5345)S 1. siječnja 2023. Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu plaćanja, a jučer je krenulo i obvezno dvojno iskazivanje cijena, u kunama i eurima, koje će trajati sve do kraja iduće godine. Većina trgovačkih lanaca s dvojnim je iskazivanjem krenula još prije mjesec ili dva, a prošli su tjedan, kako saznajemo, tek radili zadnje provjere.


Kod njih je ionako već sve bilo uhodano, odnosno jučerašnji dan nije donio neku posebnu promjenu. Kupci su se možda još na početku dobrovoljnog dvojnog iskazivanja, koje je dakle već neko vrijeme prisutno u dijelu trgovina, znali zabuniti, pa eursku cijenu zamijeniti za kunsku, no i toga je sada sve manje. Građani se pomalo privikavaju. Uglavnom, bitno je da su oba novčana iskaza, i onaj u kunama i onaj u eurima, vidno istaknuta, da se kupac ne bi dovodio u zabludu, te da je kod preračunavanja kuna u eure korišten fiksni konverzijski tečaj od 7,5345. Isti tečaj mora biti istaknut na vidljivim mjestima u dućanima, kako bi se kupci koji žele provjeriti je li cijena ispravna, u svakom trenutku mogli podsjetiti kako preračunati. Bitno je naglasiti da se »kreće« od kunskog iznosa: on se dakle dijeli sa 7,5345, da bi se dobila eurska cijena. Obveza vrijedi i za internet trgovinu i promotivne letke. Svatko tko primijeti bilo kakvo odstupanje vezano za preračunavanje može to prijaviti Državnom inspektoratu, a provjere će raditi i Ministarstvo financija, Porezna uprava, te posebno angažirani »tajni kupci« koji će periodično izvješavati o svojim uvidima.


Nagli skok


Pritom se prekršajem smatra samo ako netko pogrešno preračuna iznose, u smislu da za iskazivanje dvojnih cijena koristi drugačiji tečaj. Povećavanje cijena preko noći, čemu su neki trgovci nažalost također pribjegli, uz kasnije ispravno preračunavanje – nije prekršaj. Dakle, svatko može istaknuti tržišnu cijenu kakvu hoće, visina cijene nije predmet promatranja ovdje, već je samo bitno da je dobro preračunata. Nezgodno je što u maloprodaji cijene ionako rastu zbog inflacije koja je ionako prisutna i nema veze s uvođenjem eura, pa je teško pratiti kada su se i zašto povećale cijene.
Udruge za zaštitu potrošača stoga upozoravaju da je prostor za manipulaciju velik. Građani svakako trebaju provjeravati cijene, jesu li dobro preračunate, te svaku nepravilnost prijaviti, a dodali bismo da u trgovinama u kojima inače kupuju i otprilike znaju kako se kreću cijene, a pogotovo se to odnosi na trgovine odjećom i slično, obrate pažnju je li došlo do ovog naglog skoka cijena. Iako to, dakle, nije prekršaj ako je zadovoljen uvjet ispravnog preračunavanja, može biti pokazatelj da je trgovac iskoristio priliku i usput povećao cijenu. Kako će dalje postupati kupac, i hoće li i dalje poklanjati povjerenje, na njemu je da odluči. Iako je većina dućana samo korektno preračunala cijene u eure, neki su ih preko noći i digli, odnosno preko stare cijene u kunama zalijepili etiketu s većom cijenom u kunama (ponegdje većom i od 25 posto), ali uredno preračunatom u eure.


Ima izuzetaka


Ono što je još bitno istaknuti, nisu svi obveznici dvojnog iskazivanja, pa su od te obveze trenutno izuzeti OPG-ovi, taxi-usluge, lutrijske srećke, pokretne trgovine, samoposlužni aparati, kiosci i štandovi na tržnici. Benzinske pumpe dužne su dvojnu cijenu iskazati samo na računu. Naravno, u smislu valute plaćanja za kupce se ništa ne mijenja: sve dok euro definitivno uvedemo, službeno sredstvo plaćanja je hrvatska kuna. Euro ćemo uvesti 1. siječnja, pri čemu će se prva dva tjedna iduće godine moći plaćati i kunama i eurima, ali će se ostatak morati uzvraćati u eurima, a tek 15. siječnja kune se kao platežno sredstvo više neće moći koristiti.


Plaće i mirovine iskazane i u eurima


Uz to što su trgovci dužni dvojno iskazivati cijene, poslodavci su od 5. rujna dužni dvojno obračunavati i plaće. Ako dakle obračun plaće za kolovoz ide iza tog datuma, zaposlenici će prvi put, na svojim »buštama«, odnosno računima, vidjeti i eurski iskaz svojih mjesečnih osobnih dohodaka. Isto vrijedi i za mirovine. No, dok kod cijena eurski iznos »ljepše« izgleda jer su brojke manje, kod plaća će izgledati mizernije.