Zaštita od nasilja

Autonomna ženska kuća sastavila svoj prijedlog: ‘Pobačaj mora biti besplatan do 14. tjedna trudnoće’

Ljerka Bratonja MartinovićZAGREB Pobačaj dostupan i besplatan za sve žene u Hrvatskoj, ukidanje priziva savjesti za liječnike, svo medicinsko osoblje i farmaceute, te »masne« novčane kazne za molitelje pred bolnicama, neki su od elemenata prijedloga novog Zakona o pobačaju što su ga napisali u Autonomnoj ženskoj kući Zagreb (AŽKZ). U nedostatku Zakona o pobačaju koji je izvršna vlast već trebala donijeti prema odluci Ustavnog suda, ali je ministar Kujundžić za to tražio odgodu, aktivisti nevladine udruge koja se bavi zaštitom žena od nasilja dali su do znanja kakav je zakon ženama u Hrvatskoj prihvatljiv.


Besplatna kontracepcija


Tako se od zdravstvenih ustanova traži da ženama koje se odluče na pobačaj osiguraju dostupnost liječnika i medicinskog osoblja tako da odbijanje obavljanja pobačaja ne utječe na prava žene. Od liječnika i medicinskog osoblja decidirano se traži da u kontaktu sa ženama s kojima komuniciraju poštuju njihovo dostojanstvo i pravo da slobodno odlučuju o rađanju djece. Pobačaj, čije cijene danas u Hrvatskoj variraju i po nekoliko tisuća kuna, prema tom prijedlogu zakona ne bi se naplaćivao i ulazio bi u redovno pravo na zdravstvenu uslugu i zaštitu. Besplatna bi po tom prijedlogu bila i kontracepcija, s kojom bi se građani upoznavali u savjetovalištima, a mladi u školama, te bi imali pravo na izbor sredstva kontracepcije bez naknade.

Prednost u metodi prekida trudnoće imao bi medikamentozni pobačaj, primjenom abortivnih tableta, a tek onda pobačaj kirurškim putem, no žena bi se prethodno morala upoznati s prednostima i nedostacima svakog od postupaka. Pobačaj na zahtjev obavljao bi se do isteka četrnaest tjedana gestacijske dobi, dakle dva tjedna dulje od postojećeg zakonskog rješenja, a nakon isteka 14 tjedana prekid trudnoće odobravala bi komisija samo u izvanrednim slučajevima. Prekid trudnoće medikamentoznim putem ne bi se obavljao samo u bolnicama, već i u ginekološkim ordinacijama i privatnim zdravstvenim ustanovama koje imaju odjel za ginekologiju, porodništvo i reproduktivnu medicinu, ili u vlastitom domu uz konzultacije s ginekologom. Za prekid trudnoće maloljetnice mlađe od 16 godina potreban je pristanak roditelja, a u slučaju da ga ne dobije, o opravdanosti pobačaja odlučivala bi komisija.


Kazne za molitelje


Kako bi, prema prijedlogu AŽKZ-a, priziv savjesti prestao biti pravom liječnika i drugog medicinskog osoblja, bolnice i liječnici koji ne osiguraju ženi pravo na pobačaj plaćali bi visoke kazne. Tako bi zdravstvena ustanova koja ne osigura ili oteža dostupnost prekida trudnoće platila kaznu od 50.000 do 100.000 kuna, a liječnik koji to odbije te odgovorna osoba u ustanovi kaznu od 30.000 do 80.000 kuna. Liječnik bi za odbijanje postupanja prema ovom prijedlogu zakona bio kažnjen prekidom radnog odnosa. Kažnjavale bi se i ustanove koje ne prijavljuju obavljene prekide trudnoće, što bi po zakonu bile dužne učiniti u roku od 30 dana po obavljenom zahvatu. Prema prijedlogu AŽKZ-a, žene kojima se u nekoj bolnici oteža ili onemogući prekid trudnoće, što se smatra »nečovječnim, nehumanim i ponižavajućim postupanjem«, i povredom prava na privatni život, žena bi zbog povrede ljudskog prava imala pravo na naknadu štete od liječnika ili medicinskog osoblja u visini od 100.000 kuna, a od zdravstvene ustanove računala bi s odštetom od 300.000 kuna. Novčane kazne predviđaju se i za molitelje pred bolnicama koji žene nastoje odvratiti od pobačaja. Pojedinci bi za takvo stajanje u krugu bolnice bili kažnjeni iznosom od 30.000 do 50.000 kuna, a organizatori od 50.000 do 100.000 kuna. Bila bi kažnjena i bolnica, i to u slučaju da prisustvo molitelja u krugu bolnice ne prijavi policiji. Na udar kazni došli bi i razni portali koji pod maskom navodnih klinika odvraćaju žene od pobačaja lažnim informacijama, a za osobe koje javno iznose znanstveno neutemeljene informacije kažnjavale bi se novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 kuna. U svim ovim slučajevima, ženama koje su zbog toga pretrpjele uznemiravanje pripadala bi dodatna odšteta od 20.000 kuna.Ovaj je zakonski prijedlog prošli tjedan Autonomna ženska kuća uputila u Vladu i Sabor, te podijelila saborskim zastupnicima. Ovakav zakonski prijedlog, koji smo pisali dulje od godinu dana, Hrvatsku bi svrstao među najnaprednije države Europe – ocjenjuje Neva Tolle, aktivistica Autonomne ženske kuće Zagreb.