Novogradnja 527

Trećemajci pronašli rješenje za nedovršeni brod, evo što planiraju

Orjana Antešić

Foto arhiva NL

Foto arhiva NL

Riječko brodogradilište dražbom namjerava doći do vlasništva nad nedovršenim brodom za rasute terete i tako pokrenuti proces oslobađanja svojih kapaciteta. Vlada je odobrila kredit za jamčevinu, a završetak dražbe je 1. rujnaRiječko brodogradilište »3. maj« dražbovat će za novogradnju 527, koja im nezavršena leži na prvom navozu, čime bi se konačno trebalo zaključiti pitanje vlasničkog, ali i svakog daljnjeg statusa ovog nezavršenog broda koji se vodi kao dio stečajne mase Uljanika.


No, da bi to mogli učiniti, treba milijun eura, odnosno 7,43 milijuna kuna, koliko je određena jamčevina da bi se moglo pristupiti dražbi za taj brod, a rok za uplatu je 9. kolovoza. Vlada je zato na jučerašnjoj sjednici odobrila izdavanje državnih jamstava za taj iznos kredita »3. maju«.


Riječ je o, uvjetno rečeno, ultrakratkoročnom kreditu kod HBOR-a jer bi se taj novac, uvećan za naknade i troškove, istog trena kad 1. rujna završi dražba trebao vratiti nazad banci, direktno s računa Fine, kao što je i precizirano u ovoj odluci Vlade.
Vijest iz Banskih dvora potvrdila je nagađanja da će se priča oko novogradnje 527 pokušati rasplesti na ovaj način, odnosno da je direktno kupi riječko brodogradilište.


Država, odnosno Ministarstvo financija ima hipoteku na ovom, kao i svim ostalim nezavršenim brodovima iz ere Uljanik grupe tako da bi se i u ovom slučaju moglo pristupiti na način da Ministarstvo financija dražbuje ili izjavi prijeboj.


Skok cijena sirovina


U prvoj varijanti to znači ponovni upliv države u brodovlasničke vode, k tome jedne novogradnje koja još nije ni porinuta s navoza, dok opcija izjave prijeboja znači i veće troškove jer se u tom slučaju mora podmiriti troškove predmetne imovine koji mogu iznositi i po par milijuna kuna.


U »3. maju« nadaju se da će uspjeti kupiti brod za minimalni iznos, odnosno 20.000 kuna, koliko je određen iznos dražbenog koraka. Ova novogradnja, a riječ je o samoiskrcavajućem brodu za prijevoz rasutih tereta koji je bio ugovoren s kanadskom Algomom, prodaje se na elektroničkoj dražbi peti put, i to za jednu kunu.


Interesa nije bilo, a nakon zadnjeg propalog kruga, Skupština Uljanika u stečaju donijela je odluku da će se ponoviti još jedan krug po početnoj cijeni od 1 kune. Hoće li u tome uspjeti, pouzdanije će se znati za desetak dana, kada će se vidjeti hoće li trećemajci imati protuponuđače. Sama dražba završava 1. rujna u ponoć.


Čini se da je vrtoglavi skok cijena sirovina, pa tako i čelika ponešto promijenio na stvari jer iz dobro obaviještenih izvora doznajemo da su se pojavili određeni interesenti čija razmišljanja idu u pravcu da bi im se isplatilo završiti brod tek toliko da se može porinuti u more i otegliti ga potom u jedno od rezališta.


Varijanta da se do dragocjene sirovine dođe rezanjem broda na navozu, kako nam objašnjavaju upućeni, nije toliko isplativa jer su, navodno, to puno veći troškovi.


No, koliko su ti interesenti spremni ići do kraja, a koliko će sve ostati samo na vaganju financijske isplativosti tog posla, bit će jasnije 9. kolovoza, dokad se mora položiti jamčevina, kako za novogradnju 527, tako i za nezavršeni brod za prijevoz žive stoke koji je na pulskom navozu.


Pregovori s naručiteljem


Po istom principu, Vlada je, naime, jučer odobrila državna jamstva za kratkoročni kredit i Uljanik brodogradnji 1856., kako bi i u Puli mogli dražbovati za novogradnju 526.


S obzirom na to da je njezina procijenjena vrijednost nešto veća, u pitanju je kredit od 12,8 milijuna kuna, koliko pulski brodograditelji moraju položiti jamčevine, koja se određuje u 10-postotnom iznosu vrijednosti imovine koja se prodaje.


Od direktora »3. maja« Edija Kučana doznajemo da se s Algomom, originalnim naručiteljem broda koji je na navozu, intenzivno razgovara o tehničkim detaljima, kao i samoj cijeni za mogući završetak novogradnje 527.


Hoće li doći do potpisa novog ugovora, još je rano reći. Ovaj samoiskrcavajući bulk carrier u fazi je gotovosti oko 30 posto. Kako doznajemo, praktički sve sekcije koje se još moraju ugraditi u trup prije porinuća u »3. maju« su zgotovljene još davno prije.


Ono što nedostaje u ovom trenutku i treba nabaviti jest oprema koja uvjetuje porinuće, među kojima i ona što se tiče strojarnice – od glavnog i pomoćnih motora, kotlova i svega ostalog što je potrebno riješiti prije nego brod sklizne s navoza.


Posao s Norvežanima


Vlada je jučer Uljanik brodogradnji 1856. izdala državna jamstva u iznosu od 5,1 milijun eura, uvećano za troškove i kamatu, za gradnju 22-metarske ribarice koju su pulski brodograditelji nedavno ugovorili s norveškom tvrtkom Moen Marin.


Riječ je o jamstvu koje pokriva 80 posto ukupnog kreditnog zaduženja, u skladu s pravilima EU-a.


Podmirenje dugova


Nakon prekjučerašnjeg sastanka s dvadesetak najvećih vjerovnika s kojima je »3. maj« prije dvije godine sklopio sporazume o međusobnom uređenju odnosa, jučer je prijedlog modela namirenja preostalog iznosa potraživanja odaslan i svima ostalim vjerovnicima, njih blizu 200.


Trećemajski prijedlog namirenja sedamdesetak milijuna kuna potraživanja, koliko se odnosi na trećemajske kooperante i dobavljače, zasniva se u cijelosti na dinamici isplate i novcima koje riječko brodogradilište treba dobiti od pulskog brodara Alpha Adriatic, bivše Uljanik plovidbe, a temeljem predstečajne nagodbe, koja je zaključena krajem prošle godine. »Trećem maju« pulski brodar mora isplatiti 47 milijuna kuna do 2025., odnosno u 2026. godini.


Predstečajna nagodba sklopljena je, naime, na rok od pet godina, uz godinu dana počeka. U ovoj godini pulski brodar riječkom brodogradilištu u mjesečnim obrocima plaća samo kamatu na glavnicu, i tu svoju obvezu uredno ispunjava, potvrdili su nam iz »3. maja«.


Polovina duga, odnosno 23,5 milijuna kuna predviđena je da se isplaćuje kroz četiri godine, i to u kvartalnim obrocima, od kojih prva dospijeva 31. ožujka iduće godine.


Preostala polovina potraživanja, uvećano za kamate od 4,5 posto godišnje, trebala bi se namiriti u 2026. godini, mjesec dana nakon objave financijskih izvješća za 2025. godinu.