RIBOLOVNI TERENI

Stjenovite su obale najatraktivnija lovišta. Pored klasične lovine može se naići i na kapitalne ugore pa i kirnje

Boris Bulić

Velike stijene kriju veliku ribu zbog čega je potrebno pripremiti grub pribor i biti spreman na grubu igru. A ako se pokuša loviti tehnikom shore jigging tada se mogu očekivati i najborbenije ribe.Stjenovita je obala za ribolov uvijek vrlo atraktivna, no nisu sve stijene iste.


U rock fishing lutanjima se često može naići na velike oble kamene gromade koje izgledaju kao da su nabacane jedna na drugu. More je tu tamno, što znači da je dubina velika. Na takvim se pozicijama ne mora daleko zabacivati jer se većina ribe zadržava uz samu obalu. Pored svog obilja oboritih vrsta i raznog sitneža, u ribolovu na takvim terenima se lako može naići i na kapitalne kirnje i ugore zbog čega bi sistemi trebali biti malo jači a vi spremni za borbu.


Ovakvi su treni u pravilu bogati oboritom ribom


Pored takvih oblih stijena, brojne su i stijene okomito odrezane i okomito podlokane. Tu je more najčešće tamnoljubičasto zbog impresivno velike dubine. Na dnu je uz takve stijene gotovo redovito pijesak i mulj, puno rjeđe ljušturasto kamenje. U takvom okruženju lovinom mogu postati raže, listovi, kokoti, golubovi i još ponešto landovine, a ako se lovi ‘na pola dna’ uz obalu, lako se mogu prevariti fratri, picevi, ali i ušate pa i salpe.


Podlokane okomito odrezane stijene često kriju veliku ribu
U lovu na samoj površini mogu se očekivati bugve, ušate i šaruni, ali tek nakon što se spusti noć.


Idealne tehnike za lov na ovakvim pozicijama su ferme, ali isto tako i shore jigging pri čemu ne treba zazirati od velikih jigova koji su kapitalcima najdraži.