rock-fishing

ROCK FISHING

Najbolja riba se lovi na najtežim stjenovitim terenima. Ulovite i vi svoju oboritu lovinu i upišite se na listu uspješnih rockera

Ribolov sa stijena nije lak jednostavan zbog čega se takvim ribolovom i ne bave baš svi ribolovci. Jedan dio teškoća je svakako vezan uz pravilno odabranu lovnu zonu i način kontriranja i izvlačenja lovine, a što mnogi unatoč bogatom stažu, još nisu savladali…

ROCK FISHING

Izbor opreme za ribolov sa stijena najvećim dijelom ovisi o osobnim sklonostima, no neka pravila su za sve ista…

Ribolov sa stijena je uvijek avantura. No da se avantura ne bi pretvorila u problem, na vrijeme valja posložiti neke stvari i pobrinuti se da dolaskom na poziciju baš sve bude kako treba biti. To se zove planiranje i bez toga ni ne pomišljajte o odlasku u rock-fishing.

PRIBOR ZA ROCK FISHING

Odaberite pravi predvez i ulovite ribu života. Naravno, slaganje opreme morate odraditi prije izlaska na stijene.

Teren na kojem lovite je bogat ribom, ali je strašno grub i za ribolov problematičan. Jedini ispravan pristup je temeljit i pažljiv odabir pravog pribora.

ROCK FISHING

Ribolov sa stijena spada u ekstremne oblike sportskog ribolova i to ne bez razloga. Situacije u kojima se ribolovac može naći su često po život opasne

Ovo je pravo doba za odlazak u ribolov. U stvari, svako je doba pravo za odlazak u ribolov, samo što je ovo ipak malo pogodnije, dijelom zbog podnošljivih temperatura, a dijelom zbog potencijalno bogatog ulova. Problem je samo u tome što su najzanimljivije lokacije u pravilu udaljene od naselja, poglavito puste vanjske strane naših otoka zbog čega se tamo ne odlazi tek tako.