ROCK FISHING

Kako transportirate ješku u ribolovu sa stijena? Evo nekoliko praktičnih savjeta

Boris Bulić

Mogućnost kapitalnog ulova u kombinaciji sa skliskim stijenama lako može iznenaditi pa i unesrećiti ribolovca. Nadmetanje s velikim ugorom može neslavno završiti u kakvoj škrapi ili u moru...Zagrijalo je i sve više ribolovaca vrijeme provodi uz more pri čemu je rock-fishing jedan od posebnih izazova kojem je tako teško.


I premda ova disciplina ima cijeli niz zakonitosti koje treba ispoštovati i teškoća koje treba predvidjeti, neke su od tih teškoća malo ispred drugih


Tako je transport ješke u rock fishingu posebno problematičan. Ukoliko se odlučite za živu ješku poput velikog crva, trebate računati i s morem neophodnim za njegov transport. Ako nemate fizičke snage za takav teret, uvijek vam ostaje mogućnost korištenja usoljene ješke. Većina riba koje se love sa stijena su karnivori, pa se mogu loviti i na meso manjih primjeraka koje ćete uloviti već spomenutim manjim štapom. Ipak, ponijeti kilogram srdela nikada nije na odmet.

Od ostale opreme vam treba dovoljna količina predveza i olovnica (teška, ali neophodna stavka) te kuka, odnosno podmetač za prihvat ribe. Budući da je rock fishing najpopularniji u toplijem dijelu godine, valja dobro procijeniti osobne potrebe za vodom. Hranu isto tako treba reducirati i bazirati je na onom što daje trenutnu energiju, a ne na nečemu od čega se očekuje mišićna ekspanzija ili masne naslage za zimski san. Tako kobasice, salame, jako začinjene konzerve svakako treba izbjegavati. Jedna tabla čokolade će sigurno ostvariti veći efekt nego pola kilograma kakvog sira.


Mogućnost kapitalnog ulova u kombinaciji sa skliskim stijenama lako može iznenaditi pa i unesrećiti ribolovca. Nadmetanje s velikim ugorom može završiti u kakvoj škrapi ili u moru. Stoga je upoznavanje terena na kome ćemo noću boraviti od izrazito velike važnosti. Svaki sumnjivi kamen ili opasno nagnutu stijenu treba maknuti ili upamtiti njen položaj, a sve stvari postaviti van dosega plime. Sakupljanje opreme po mraku može biti jako nezgodno. Lakše je stvari potrebno usidriti, a osjetljive dobro pokriti. Iznenadne oluje i neverini mogu iznenaditi i najiskusnije.