PARANGALI ZA GRUŽEVINU

Lovite li ciljano ugore parangalima? Vjerojatno onda imate prilične probleme s mršenjem

Boris Bulić

Prame su na parangalima namijenjenima lovu ugora duge do 2 metra, međusobno udaljene barem 6 metara iz vrlo jednostavnog razloga. Naime, ulovljeni se ugor okreće oko svoje osi i na taj način omata i pramu i maestru, često stvarajući nerazmrsivu gužvu. Udaljene prame pružaju manje šanse za veliku štetu…Konstrukcijski gledano, parangali namijenjeni lovu ugora i murina su vrlo slični parangalima za landovinu. Budući da je i ovdje riječ o snažnim i agresivnim ribama koje se love na grubom dnu, parangal je izrađen od najjačih raspoloživih materijala.


Maestra je promjera 2 milimetra, a spoj prama i maestre se u pravilu ostvaruje čvorovima. Osnovna i najočitija razlika između ovog i ostalih parangala je u samom završetku prama koje umjesto najlonskim monofilom u pravilu završavaju sajlom. Naime, sajla je jedini materijal koji može odoljeti izrazito jakom čeljusnom aparatu ugora. No, sajla se rijetko kada pruža do same maestre, već se između maestre i sajle postavlja umetak od debljeg najlonskog monofila. Na taj se način omogućuje jednostavno i kvalitetno vezivanje prame na maestru dok se u slučaju zadjeva ne gubi cijeli parangal već samo prama koja je nepovratno zapela.

Često se, uglavnom radi uštede, prame formiraju i od udvojenog monofila. Takva prama je dvostruko nosivija, ali i znatno otpornija na zube ugora jer tako udvojena u zagrizu ‘bježi’. Ipak, takve prame treba redovito kontrolirati, jer već nakon nekoliko ulova uglavnom budu toliko pohabane da ih treba mijenjati ili barem prikratiti.


Prame su na parangalima namijenjenima lovu ugora duge do 2 metra, međusobno udaljene barem 6 metara iz vrlo jednostavnog razloga. Naime, ulovljeni se ugor okreće oko svoje osi i na taj način omata i pramu i maestru, često stvarajući nerazmrsivu gužvu. Udaljene prame pružaju manje šanse za veliku štetu.Parangali namijenjeni lovu ugora i murina se polažu na stjenovito hridinastom dnu, na dubinama i do 130 metara. U zavisnosti od lovne dubine, mogu biti različite dužine. Tako su parangali za lov na plitkim hridinastim terenima rijetko kada duži od 25 udica.


Prilikom polaganja poželjno je u vožnji krivudati kako bi se pokrilo što šire područje. Ovi parangali najčešće leže kratko u moru, sat-dva najviše. Iako se temeljno polažu noću, najuspješnije u noćima bez mjeseca, na nekim je pozicijama moguć ribolov i danju, posebno na većim dubinama.