Ribolov

Kakve role više volite, s prednjom ili stražnjom kočnicom?

Boris Bulić

Pomicanjem poluge koja je najčešće smještena neposredno ispod rukohvata, bira se kočnica koja će biti aktivna. U pravilu je prednja kočnica veća i jača i koristi se kao glavna, dok je stražnja slabija i koristi se kao pomoćna. Ovaj je mehanizam vrlo koristan i primjenjiv u mnogim situacijama kao što je lov bijele ribe u kurentu ili klasično udičarenje…Kočnice na stacionarnim rolama funkcioniranju na principu zatezanja i otpuštanja kočione opruge koja svojom silom ostvaruje pritisak na kočione pločice. Sve se kočnice zatežu zakretanjem pokretača u desno, a otpuštaju zakretanjem pokretača u lijevo. Što je pritisak jači, to je i trenje među pločicama jače, čime je ostvarena i veća kočiona sila koja direktno utječe na rotaciju kalema. Naime, kod potpuno opuštene kočnice kalem se može nesmetano okretati oko centralne osovine otpuštajući strunu uz zanemariv otpor, dok se kod potpuno zategnute kočnice uopće ne može okretati.


S obzirom na položaj kočnice, stacionarne se role mogu podijeliti na role s prednjom kočnicom (FD – front drag), stražnjom kočnicom (RD – rear drag) te na role sa slobodnim hodom koje imaju obje kočnice.


Prednja se kočnica uvijek nalazi s gornje strane kalema dok je stražnja smještena na suprotnoj strani, s donje strane kućišta.

S obzirom na kočionu snagu, prednje su kočnice u pravilu jače i to kako zbog širih kočionih pločica, koje zbog svoje veće površine mogu ostvariti jače trenje, tako i zbog položaja koji omogućuje direktan kontakta s kalemom.


Posebno mjesto zauzimaju role sa slobodnim hodom. Premda kreirane za obalni lov, ove su role sve popularnije i u ribolovu iz barke.


Pomicanjem poluge koja je najčešće smještena neposredno ispod rukohvata, bira se kočnica koja će biti aktivna. U pravilu je prednja kočnica veća i jača i koristi se kao glavna, dok je stražnja slabija i koristi se kao pomoćna.


Ovaj je mehanizam vrlo koristan i primjenjiv u mnogim situacijama kao što je lov bijele ribe u kurentu ili klasično udičarenje kada se preklapanjem poluge slobodnog hoda špule u jednom potezu prenapeta struna popušta i predvez dovodi na dohvat ruke.


U laganoj se panuli slobodni hod koristi tako da se nakon spuštanja panule u more prebacivanjem poluge aktivira stražnja, pomoćna kočnica, zategnuta tako da može podnijeti težinu sistema i brzinu povlačenja bez proklizavanja, a da istovremeno može pružiti dovoljno jak otpor prilikom napada ribe kako bi ostvarili kvalitetno kačenje. U trenutku ribljeg poteza prebacivanjem poluge ili jednostavnim okretanjem pogonske ručice se aktivira prednja kočnica, prethodno ugođena ‘u tvrdo’, nakon čega se rola koristi kao klasična rola.