PREDVEZ ZA LIGNJE

Kako izgleda vaš predvez za lignje? Jesu li vam skosavice fiksne ili pomične?

Boris Bulić

Premda je u ribolovu korištenje štapa i role postalo imperativ uspješnosti, u lignjolovu je stvar nešto drugačija. Lignje često pipkaju skosavice na tako perfidan i gotovo neosjetan način, zbog čega je to najčešće nemoguće registrirati i sa najosjetljivijim štapovima. Stoga je spuštanje tunje preko prsta još uvijek najlovnija tehnika koja se u lignjolovu može primijeniti…Brojni ljubitelji lignjolova skosavice ne vezuju već ih postavljaju na osnovu tako da po osnovi mogu šetati gore dolje. Ovakva montaža skosavica direktno na osnovu predveza je vrlo učinkovita i lovna, a razlike među ovakvim montažama se sastoje zapravo samo u načinu ograničavanja hoda.


U principu se kao graničnik hoda skosavice prema peškafondu koristi višestruko provučen običan čvor iznad kojega se postavlja ‘perlina’ sitna granična perlica. Nakon navlačenja skosavice postavlja se još jedna ‘perlina’ te završni, gornji čvor koji ograničava hod skosavice prema gore. Važno je napomenuti da ovi čvorovi obavezno moraju biti više puta provučeni te prilikom zatezanja zaslinjeni da ne bi došlo do pucanja prilikom izvlačenja ulova.


Gornji graničnik može biti i običan silikonski stoper pri čemu čvor onda i nije potreban.
Bez obzira za kakav se graničnik odlučili, skosavici treba omogućiti hod po osnovi u duljini od pet do deset centimetara.


Ukoliko su graničnici koje koristimo manji od otvora na skosavici, tada je oko potrebno kliještima pritegnuti i suziti da skosavica u svom kretanju ne bi preskakala preko graničnika.


Premda je u ribolovu korištenje štapa i role postalo imperativ uspješnosti, u lignjolovu je stvar nešto drugačija. Lignje često pipkaju skosavice na tako perfidan i gotovo neosjetan način, zbog čega je to najčešće nemoguće registrirati i sa najosjetljivijim štapovima. Stoga je spuštanje tunje preko prsta još uvijek najlovnija tehnika koja se u lignjolovu može primijeniti.