DRIFTING

Kad lovite iz barke, lovite li na sidru ili se prepuštate kurentu i vjetru? A kakve predveze koristite u takvom lovu?

Boris Bulić

Osim klasičnih sistema s olovnicom na kraju i dvije do tri prame neposredno iznad olovnice, u pokretu se jako kvalitetno može loviti i samo s jednom pramom iznad koje se nalazi klizno olovo kao za lov na fermu. U lovu s tom jednom pramom, ribama je ješka, naravno, ako je dobro i kvalitetno postavljena, svakako atraktivnija nego ona odmah uz olovnicu ili osnovu predveza, tako da se takvim sistemom u pravilu love krupniji primjerci.U lovu driftingom, bez sidra, u zavisnosti od jačine strujanja i brzine vjetra, bira se različita težina olovnica no na nekakvim dubinama do 40 metara s olovnicom od 60 do 80 grama ne može se pogriješiti. Ukoliko strujanje nije prejako, barka će se kretati brzinom do jedne milje. Ukoliko je brzina kretanja veća, prikladno je koristiti olujno sidro. Postoje razne veličine olujnih sidara tako da je lako pronaći i ono namijenjeno najmanjim barkama.


Loveći na ovakav način, olovnica za vrijeme lova kucka i grebe po dnu, dok se prame polako kreću u istom ritmu. Poželjno je povremeno otpustiti metar-dva strune kako bi se na dnu sve zaustavilo i na taj način omogućilo potencijalno zainteresiranim, ali nesigurnim ribama da se odluče za griz.


Mnogi se ribolovci u takvim situacijama pribojavaju gubitka pošte, odnosno da će ribu pronaći i već u idućih desetak minuta je izgubiti. Takav je strah bezrazložan jer se barka uvijek može vratiti po svom tragu. Čak i ako ne postoji elektronički zapisan trag, uvijek se može vratiti na ishodišnu točku i od nje ponoviti putanju.
Velika prednost ovakvog pristupa je u tome što se u kratkom vremenu može pretražiti veće područje, pri čemu se često, ako je brzina kurenta povoljna, i riba na dnu kreće jednakom brzinom. Čak i ako miruje, ili je znatno sporija, više se ulova može ostvariti kroz nekoliko prolaza preko lovne zone nego spuštanjem sidra koje lovnu zonu može pomaknuti. A dovoljno je da se lovna zona pomakne desetak metara da lov u mjestu postaje bespredmetan.Lov u pokretu je često povezan sa zadjevima, pa je stoga poprilično neprimjeren za primjenu na teškim terenima. No zato je na ujednačeno ravnim dnima prvi izbor i najbolja opcija.


Osim klasičnih sistema s olovnicom na kraju i dvije do tri prame neposredno iznad olovnice, u pokretu se jako kvalitetno može loviti i samo s jednom pramom iznad koje se nalazi klizno olovo kao za lov na fermu. U lovu s tom jednom pramom, ribama je ješka, naravno, ako je dobro i kvalitetno postavljena, svakako atraktivnija nego ona odmah uz olovnicu ili osnovu predveza, tako da se takvim sistemom u pravilu love krupniji primjerci.


A ako se pokaže da je lovna zona ili nekakav hot spot ipak ograničen samo na nekoliko kvadratnih metara dna, najmanji je problem spustiti sidro, naravno dovoljno daleko, i po sidrenom se konopcu spustiti do željene točke.


Pritom ne treba smetnuti s uma da se ta lovna točka najvjerojatnije ne bi ni otkrila, da se sidro spustilo svaki puta prije spuštanja pribora, kao što ni u idućem ribolovu ne mora nužno biti na istom mjestu, pogotovo ako kurenat bude drugog smjera.