ŠKRPINA - KRALJICA LEŠADA

Još jednom nam se javio Edvin Žigante, ribolovac i kuhar. Ponovno je s nama podijelio neka dragocjena iskustva

Boris Bulić

Škarpina je kraljica lešada, tvrdi Edvin Žigante, ali i brojni bonkulovići najosjetljivijeg nepca. Samo je treba spremiti friško ulovljenu. Evo kako se to radiNekad prije, kad su naši nonići vadili parangale iz mora kad bi se ugledala riba kako na udici stiže iz dubine reklo bi se ‘bijeli se’.  Jedino bi se za škarpinu reklo ‘crveni se’.


Pošto sam po struci kuhar i vučem dugogodišnje iskustvo iz vrhunskih restorana, kada se iz dubine zacrveni, prva pomisao mi je lešada. Ta je miso toliko jaka da mi odmah gušte napravi tako da u drugi plan pada priprema podmetača i provjera tvrdoće kočnice za zadnje pokušaje bijega pri površini, itd…


A kao najbolje vrijeme za lov škarpine, meni su se pokazali početak zime i početak ljeta.


Škrpina ulovljena s obale ima poseban okus uspjeha
Škarpine se mogu loviti sa obale, na kamenitim hridinastim terenima punim škrapa obraslih travama. Naravno treba biti spreman na puno gubljenja sistema što se donekle može umanjiti korištenjem posebnih olovnica i jakim debljim glavnim najlonom ili upredenicom, a tanjim predvezom s udicom i predvezom kod olovnice, tako da se u zadjevu gubi samo udica ili olovo, ovisno o tome koji se dio sistema zakači za dno.


Prame kao na kančenici daju odlične rezultate


Sistem sa pramama sličan kančenici mi se pokazao bolji od kliznog.


Zategnuta i brza reakcija kod griza neće dozvoliti škarpini da se zavuče u kakvu škrapu ili pod kakav kamen i na taj način zapne sistem za dno.


Udice koristim veće 2/0 i 3/0, olovnicu ovisno o daljini mikrolokacije na kojoj očekujem da obitava.


Za ješku koristim glavu veće domaće lignje, trakice jadranske lignje, sipice i svježe sardele, što mi uvijek da rezultate.


Lov iz barke je malo drukčija priča


Lov škarpine iz barke je puno uspješniji jer se može pretražiti veći dio terena na kojem obitava, bili to brakovi ili ‘škaline’ na nekom strmom prijelazu dna.


Najbolje je u driftu, tj. bez sidrenja, dok nas polako nosi morska struja, uzdizanjem i spuštanjem sistema između škrapa pretraživat dno.


Škarpini treba naješkanu udicu plasirati točno pod nos jer ona nepomično u svojoj mimikriji leži na dnu čekajući kakvu neopreznu ribicu i sličan plijen.


Dvije po dvije, pa se skupi…


Moguće ju je ulovit kančenicom, posebnom panulom za škarpinu, jiggingom i sličnim tehnikama dok je na kančenicu umjesto olova dobro koristiti inchiku.


Škarpina je odlična na brodet, pod pekom, ‘in forno’, na gradelama, da ne zaboravim gregadu i poparu, al’ za mene, najbolja je na lešadu, toliko dobra da, evo, sad idem uloviti jednu!