SALPA NA UDICI

Jesu li i vama salpe nedostižan ulov? Možda samo imate pogrešno složen predvez…

Boris Bulić

Specifičnost pristupa je uvjetovana načinom ishrane, dobom dana kada se hrani, pristupačnošću terena, te dubinom na kojoj je očekujemo. Za koji se god pristup odlučili, pribor mora biti na donjoj granici izdržljivosti. Salpa kao plaha riba neće ni prići nečem što je šlampavo vezano ili vidljivo.Salpa se može loviti tijekom cijele godine, no najuspješnije, kao uostalom i većina ljuskavki, tijekom toplijeg dijela godine i to uspješnije danju nego noću. U privrednom ribolovu, najviše se salpi ulovi ludrom i vršama salparama, dok se u sportskom ribolovu love podvodnom puškom, ostima pod svijeću i udicom.U podvodnom je ribolovu salpu prilično teško nastrijeliti na otvorenom, no ako je ribolovac dovoljno uporan, salpu će brzo natjerati u kakav procjep gdje će je uz malo strpljenja i taktiziranja ipak uspjeti uloviti. U pretraživanju dubljih sjenovitih škrapa salpe je lako uočiti. Najčešće su glavama okrenute prema izlazu pa ih i u najdubljoj sjeni odaje narančasti odsjaj očiju.
Salpe se uspješno mogu loviti i iz zasjede. Budući da su im rute manje-više jednake, dobar poznavalac terena može dočekati jato svakog dana otprilike u isto vrijeme. Naravno takve su ustaljene staze samo periodično aktivne.A ribolov salpe udicom, premda mnogima ne polazi za rukom, nije uopće neizvodiv. Specifičnost pristupa je uvjetovana načinom ishrane, dobom dana kada se hrani, pristupačnošću terena, te dubinom na kojoj je očekujemo.


Za koji se god pristup odlučili, pribor mora biti na donjoj granici izdržljivosti. Salpa kao plaha riba neće ni prići nečem što je šlampavo vezano ili vidljivo.Izbor udica za ribolov salpi je najčešće stvar osobnog izbora, no najučinkovitijima su se pokazale udice tipa crystal, brojem prilagođene veličini lovljenih primjeraka. Prame na koje ćete navezati udice moraju biti od fluorokarbona promjera od 0,18 – 0,20 milimetara. Za spoj prama sa osnovom treba koristiti najmanje zoguline, nosivošću usklađene sa ostatkom pribora. Osnovna struna, ukoliko koristite monofil može biti od 0,25 do 0,28 milimetra, dok je preporučeni promjer upredenice od 0,12 do 0,16 milimetra.


Salpe se udicom u principu mogu loviti na tri načina. To su ribolov plovkom, ribolov propadanjem i ribolov klasičnom kančenicom. Posljednji način, unatoč kvalitetnoj pripremi najčešće donosi i najlošije rezultate. Naravno, takvim se sistemom uspješno lovi većina ribe, no salpe ulovljene na takav najčešće se broje na prste jedne ruke, i to ne uvijek.