PRILJEPUŠE

Jeste li znali da priljepuše nisu paraziti i da u našem moru žive tri vrste?

Boris Bulić

Premda su sposobne ukloniti parazite sa tijela svog domaćina, priljepuše se nažalost ne mogu osloboditi vlastitih krvopija.U našem moru žive tri vrste priljepuša, riba koje putuju tako da se jednostavno prilijepe za veću ribu. To su priljepuša (Remora, remora, Linnaeus, 1758), priljepuša golema (Echeneis naucrates, Linnaeus, 1758) i priljepuša australska (Remora australis, Bennett, 1840).I premda ih mnogi smatraju parazitima, ribe priljepuše to nisu. Te ribe imaju posebno formirane nabore na glavi koji im omogućuju da se pričvrste za svog domaćina i putuju s njim.
Najčešće ih nalazimo uz morske pse, kitove i kornjače. Hrane se uglavnom ostacima koji promaknu domaćinu no većina ih skida nametnike pričvršćene za kožu domaćina što svakako možemo smatrati simbiozom. Priljepuše koje se odvoje od svog domaćina vrlo brzo ugibaju od iscrpljenosti i gladi.


Inače se povremeno ulove raznim ribolovnim alatima, u prvom redu mrežama , a katkada i na panulu. Jestive su premda nemaju posebno kvalitetno meso.Premda su sposobne ukloniti parazite sa tijela svog domaćina, nažalost se ne mogu osloboditi vlastitih krvopija.


Zanimljivo je spomenuti činjenicu da je inače jako mali broj parazitskih vrsta podložan drugim parazitima. Većina ih ima mehanizme koji odbijaju bilo kakav oblik nametnika, što je zapravo samo još jedan dokaz evolucijskog savršenstva.