riblje vrste

RIBLJE VRSTE – IGLICA

Jeste li znali da iglica ima zelene kosti i da može doživjeti pet godina?

U obalnom ribolovu se iglica najuspješnije lovi minijaturnim plivajućim wobblerima, teturavim varalicama dužine od 5 do 7 centimetara, ali i silikonskim varalicama među kojima su najlovnije realistične imitacije gavuna. Osim varalicama iglice se mogu loviti i živom ješkom, u prvom redu gavunima dok se u ribolovu iz plovila mogu primijeniti sve obalne tehnike no najučinkovitija je definitivno panula s matasinom.

KANJAC

Znate li da je kanjac biološki indikator čistog mora? Ova riba ima obilježja oba spola

Kanjca nalazimo po cijelom Jadranu, od pličina do čak 500 metara dubine, no najučestaliji je na dubinama od oko 40 metara. Voli kamenita, obrasla dna i, mada je znatno brojniji u zatvorenim kanalima, rado se zadržava i na otvorenim brakovima. Najbrojnija su mu naselja oko Zadra i Šibenika, dok je u Istarskom akvatoriju nešto rjeđi.

RUMENAC OKAN

Jeste li znali da je najstariji ulovljeni okan bio star 15 godina?

Rumenac okan naraste do 70 centimetra dužine i može težiti do 4 kilograma. Zadržava se u pravilu u dubokom moru, od 150 do 400 metara dubine, a u Atlantiku i do 700 metara. Prisutan je na svim vrstama dna no u pliće more dolaze samo nedorasli primjerci.

RIBOLOVNI TERENI

Na kakvom terenu najčešće lovite? A znate li koje sve vrste žive u vašoj lovnoj zoni?

Danju se na kamenitim terenima mogu uspješno loviti, smokve, vrane i lumbraci, kao i vječno gladne pirge, dok se od plemenitije lovine mogu očekivati picevi, kantari, šarzi, ali i zubaci, kao i nebrojene količine sitne ribe, dok se u pola mora ili na površini, plovkom ili varalicama, kao i á volo tehnikama mogu pronaći i iglice, ušate, brancini, feluni, lice, skuše, lokarde i brojni drugi lovci…