USIDRITE POŠTU

Jeste li sigurni da lovite baš tamo gdje ste namjeravali? A što ako vas vjetar ili kurenat zanesu?

Boris Bulić

Nakon što smo poziciju otkrili valja se i usidriti, no to nipošto bilo kako. Sidriti se treba tako da sidro i sidreni konopac nimalo ne smetaju ribi i ribolovu. Stoga treba otići uz kurenat i na nekih petnaestak metara od pošte baciti sidro. Nakon što je sidro ušlo 'u tvrdo' konopac se 'laška' dok se ne dođe nad poziciju nad kojom se želi loviti.Premda se mnogima čini da je uz plovilo kvalitetan ulov 100 posto osiguran, to nije uvijek tako. Ribolov iz barke ima neka svoja nepisana, ali u praksi nebrojeno puta potvrđena i dokazana pravila. O poštivanju tih pravila nerijetko ovisi i konačan ishod ribolova, pa iako se mnogima, pogotovo početnicima neka od tih pravila mogu činiti kao nevažne sitnice, njihova je važnost i potreba izrazito velika. Jedno od tih pravila je vezano uz način na koji valja barku sidriti, a da se riba ne otjera i ne probudi sumnjičavost u podmorju.


Naime, poznate su priče o radoznalosti ribe, ali su jednako poznate i one o njenoj plahosti.


Spuštanje sidra usred kakvog jata fratara ili arbuna unatoč svim drugim povoljnim faktorima najčešće znači tjeranje ribe i na kraju potpuni fijasko. Pa kako se onda sidriti, a da barku zadržimo na željenoj poziciji i istovremeno zadržimo lovinu?


Ako je barka dobro usidrena na pravoj pošti tada se u ribolovu može nesmetano uživati
Dva najvažnija faktora koji određuju na koji ćemo se način sidriti je svakako konfiguracija terena i smjer kurenta, odnosno vjetra.


Ta ćemo dva faktora ukalkulirati u točku na kojoj smo pronašli ribu, no tu istu ribu valja ponajprije locirati. Iako fishfinder može pokazivati čitave plove ribe ponekad se događa da te plove uopće nisu zainteresirane za naše ješke. Stoga valja pipati. Lov u kurentu često daje izvrsne rezultate, no i ovdje se ponekad dogodi da na jednoj točki ima izrazito puno ribe dok je svuda okolo stanje mršavo i jadno. Ukoliko imamo GPS tada tu poziciju nije teško zabilježiti, no ukoliko ga nemamo tada valja potražiti nekakve fiksne orijentire na obali pomoću kojih se uvijek možemo vratiti na željeno mjesto. Oni najopremljeniji uvijek imaju komad olova vezan tanjim parangalskim konopcem za manji komad pluta. U trenutku kada otkriju dobru poštu, olovnicu samo bace preko bande barke i pošta je označena.


Nakon što smo poziciju otkrili valja se i usidriti, no to nipošto bilo kako. Sidriti se treba tako da sidro i sidreni konopac nimalo ne smetaju ribi i ribolovu. Stoga treba otići uz kurenat i na nekih petnaestak metara od pošte baciti sidro. Nakon što je sidro ušlo ‘u tvrdo’ konopac se ‘laška’ dok se ne dođe nad poziciju nad kojom se želi loviti.