LOM ŠTAPA

Imate li koji slomljeni štap? Jeste li ga pokušali sami popraviti? To uopće nije teško ni komplicirano…

Boris Bulić

Ukoliko uspijete uvjeriti svog trgovca, a ovaj svog dobavljača, možete naručiti, a onda i dobiti slomljeni segment. Kada ga dobijete, potrebno je skinuti provodnike na svim segmentima između mjesta loma i vrha, te ih izvući s donje strane. Nakon zamjene slomljenog segmenta provodnike ponovo zalijepimo, navežemo, i lakiramo…Štapovi, ma koliko bili skupi i kvalitetni, lako se mogu slomiti ukoliko se nepažljivo rukuje s njima.


Jedan od najčešćih razloga pucanja štapa kod početnika, a ponekad i kod iskusnijih ribolovaca, je neprimjeren kut pri zamaranju ili izvlačenju ribe. Ukoliko se ulovljena riba diže ‘na prsa’, tada se vrh štapa postavlja u posebno osjetljiv položaj, na granici, a često i preko granice pucanja. Pravilo je da se svaka teža riba prihvaća podmetačem, pri čemu se štap drži pod kutem od 45º – 75º u odnosu na površinu mora.


Podizanje ribe iza glave dovodi štap u jednaku, ako ne i nepovoljniju poziciju kao i podizanje ‘na prsa’ pa takve situacije treba izbjegavati.
Ponekad, premda znatno rjeđe, događa se da štap pukne i zbog tvorničke greške. Praksa je pokazala da ukoliko štap nije prethodno mehanički oštećen, prvi drugi i treći segment gledano s deblje strane, praktički nikada ne mogu pući. Krivulja zatezanja strune prenosi opterećenje na sve segmente ravnomjerno, ostavljajući pritom najveću rezervu snage upravo u prva tri segmenta. Trgovci su upoznati s tom činjenicom i trebali bi izlaziti ususret reklamacijama tog tipa. Nažalost, prihvaćanje takve reklamacije se u praksi rijetko kada realizira.


Do loma vrha najčešće dolazi u prihvatu ribe ‘na prsa’


Slomljene dvodijelne štapove je jako teško reparirati, no s teleskopima stvar stoji nešto drukčije. Ukoliko uspijete uvjeriti svog trgovca, a ovaj svog dobavljača, možete naručiti, a onda i dobiti slomljeni segment. Kada ga dobijete, potrebno je skinuti provodnike na svim segmentima između mjesta loma i vrha, te ih izvući s donje strane. Nakon zamjene slomljenog segmenta provodnike ponovo zalijepimo, navežemo, i lakiramo čime je reparacija gotova. Naravno, gotova je pod uvjetom da prilikom rastavljanja niste napravili još veću štetu.


Jedna od opcija je da iskoristite segment sa starog štapa koji više ne koristite. Ukoliko nije riječ o istom modelu, važno je da pored poštovanja odnosa promjera početnog i završnog dijela segmenta, vodite računa i o njegovoj dužini i debljini jer će reparirani štap vjerojatno promijeniti svojstva, prvenstveno akciju i težinu izbačaja.


Osim toga, važno je da segment koji ubacujete bude neoštećen inače će sav posao oko zamjene biti uzaludan.