Riječke plaže spremne dočekale prve kupače

Tijekom sezone kupanja plaže se svakodnevno čiste

Tijekom sezone kupanja plaže se svakodnevno čiste

Uoči sezone kupanja na riječkim plažama izvedeni su potrebni pripremni radovi i čišćenje, a provedeno je i prvo uzorkovanje kvalitete mora za kupanje

Grad Rijeka održava 21 plažu i to: 12 plaža na Kantridi i Kostabeli: “Preluk”, “S” zavoj, Akademija, plaža za osobe sa invaliditetom Kostanj, Lungo Mare, Bivio, Razbojna, Ploče, Vila Nora, Igralište, Igralište zapadno (plaža za pse), Brgudi, te 9 plaža na Pećinama: Brajdica (plaža za pse), Križić, Sablićevo, Vila Olga, Park hotel, Glavanovo, Srebrena, Ružićevo i Grčevo. Ukupna površina plaža je 90.578,00 m2.


Prvo ovogodišnje uzorkovanje pokazalo je većinom izvrsnu kvalitetu mora za kupanje


Ukupno je za održavanje plaža ove godine osigurano 1,9 milijuna kuna, a priprema za sezonu kupanja među ostalim je uključila dohranjivanje plaža šljunkom, nužne građevinske radove za sigurno korištenje plaža i prilaza plažama, postavu opreme za plaže, popravke mjestimičnih ulegnuća obalnih puteva, održavanje objekata i opreme poput nužnika, tuševa, kabina za presvlačenje, sportske opreme ili pak rampi za ulazak u more za osobe s invaliditetom…


Plaža Kostanj prilagođena je osobama s invaliditetom


Sredstva se ulažu i sezonsku pripremu plaže Kostanj namijenjenu osobama s invaliditetom, a koja je u tu svrhu adaptirana još 1997. godine čime je postala jedna od prvih plaža u Hrvatskoj koja je u potpunosti prilagođena osobama s invaliditetom. Sve su podne površine na plaži obrađene tako da onemogućavaju klizanje, a plaža je opremljena i posebnom opremom: napravom za spuštanje nepokretnih osoba u more, rampom za ulazak u more, sanitarnim čvorom, tuševima, rukohvatima i zaštitnom mrežom u moru. U neposrednoj blizini plaže nalazi se i zasebno parkiralište.


Kako bi se osobama s invaliditetom osigurali sigurni uvjeti korištenja plaže, kao i prethodnih godina i ove je organizirana spasilačka služba u sezoni kupanja za što se iz proračuna izdvaja 100 tisuća kuna, uz dodatnih 10 tisuća kuna za potrošni materijal.
Plaža za osobe s invaliditetom Kostanj na Biviju jedna je od najopremljenijih plaža te namjene na Mediteranu. Prostorno rješenje omogućava osobama s invaliditetom svih uzrasta jednostavno kretanje i funkcionalno korištenje cijelog prostora za kupanje, rehabilitaciju i odmor.


Ukupno je za održavanje plaža ove godine osigurano 1,9 milijuna kuna


Svakodnevno čišćenje plaža


Čišćenje plaža podrazumijeva jednokratno čišćenje plaža uoči sezone od krupnog i sitnog otpada uoči sezone kupanja, a tijekom sezone kupanja svakodnevno čišćenje plaža, pražnjenje košarica za otpad, kao i održavanje čistoće sanitarnih čvorova i kabina za presvlačenje.


Što se tiče osiguravanja sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja, do sada je izdano 31 koncesijsko odobrenje. Postoji mogućnost da ponuda bude još i bogatija, budući da izdavanje koncesijskog odobrenja nije ograničeno rokom.


Što se tiče kakvoće mora, ispitivanje svake godine od sredine svibnja do rujna provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a sve godine.


Prvo ovogodišnje uzorkovanje, provedeno na 17 riječkih plaža, pokazalo je većinom izvrsnu kvalitetu mora za kupanje. Inače, hrvatski propisi su stroži od europske direktive, pa tako ocjena nezadovoljavajuće po hrvatskim propisima i dalje znači zadovoljavajuću kvalitetu po europskoj direktivi.


Treba reći i da Grad Rijeka putem KD Vodovodi i kanalizacija ulaže značajna sredstava u poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, a s ciljem povećanja stupnja zaštite izvorišta pitke vode, ali i dodatnog poboljšanja kakvoće mora.


Ispitivanje kakvoće mora na plažama obuhvaća ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bakterioloških osobina morske vode.