Novi model prikupljanja otpada: postavit će se nadzemni spremnici kojima se pristupa karticom ili ključem

Foto: iStock

Foto: iStock

Spremnici će biti vatrootporni, zaštićeni od prevrtanja i vremenskih nepogoda, kao i širenja neugodnih mirisa, a oni namijenjeni za miješani komunalni otpad imat će ugrađen mjerni sustav za praćenje predane količine otpada od strane korisnikaNakon detaljno provedene analize i predloženih različitih modela, izabran je model prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgradama na području Rijeke.


Utvrđeno je kako će se otpad u višestambenim zgradama prikupljati u nadzemnim spremnicima velikih kapaciteta od 2 do 4 m3.Radi o modularnim metalnim spremnicima (zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton te žuti za plastiku te metalnu i višeslojnu ambalažu), što uz vrijeme implementacije u trajanju od 12 do 18 mjeseci, omogućuje lako i sigurno premještanje i/ili nadograđivanje u slučaju potrebe za većim brojem spremnika uz minimalne operativne troškove. Spremnici su vatrootporni te zaštićeni od prevrtanja i vremenskih nepogoda, kao i širenja neugodnih mirisa, a onemogućen je i pristup štetočinama. Također, zaštićeni su od neovlaštenog korištenja.


Uvođenjem novog sustava, očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada


Spremnici većih kapaciteta


Korisnici će moći pristupiti spremnicima pomoću kartice ili ključa, a spremnici za miješani komunalni otpad imaju ugrađen mjerni sustav za praćenje predane količine otpada od strane korisnika. S obzirom na to da se radi o spremnicima većih kapaciteta, bit će postavljeni rjeđe nego postojeća mreža spremnika koji imaju zapreminu od 1,1 m3, no s druge strane, radi se o spremnicima koji zahtijevaju i manje operativne troškove, budući da ih može prazniti sam vozač.


Otpad će se u višestambenim zgradama prikupljati u nadzemnim spremnicima velikih kapaciteta od 2 do 4 m3
Dalje, zbog urbanističkih specifičnosti pojedinih područja Grada ipak ne isključuje mogućnost korištenja i drugih tehnologija. Primjerice, određeni broj ukopanih i poluukopanih spremnika već je nabavljen od strane KD Čistoća i Grada Rijeke, uz korištenje sredstava iz europskih fondova te će se nabavljeni spremnici svakako iskoristiti u onim dijelovima grada gdje je to prikladno i najbolje rješenje za uspostavu odgovarajućeg sustava sakupljanja komunalnog otpada. Također, korisnicima u višestambenim objektima koji žele i imaju mogućnost smještaja spremnika u svojim prostorima i/ili dvorištima omogućit će se korištenje klasičnih spremnika zapremnine 1.100 litara.


Do sad podijeljeni spremnici obiteljskim kućama u 23 mjesna odbora


KD Čistoća već je započela s uvođenjem individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Rijeke. Individualni sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva dodjelu vlastitih spremnika za otpad svim korisnicima, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.


Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva. Postoje dvije kategorije objekata koje se razlikuju prema načinu podjele spremnika. Radi se o kategoriji obiteljskih kuća, odnosno korisnicima koji žive u obiteljskim kućama i zgradama s četiri i manje od četiri stana te višestambenim objektima, odnosno objektima s pet i više stanova.


Što se tiče obiteljskih kuća, do sada su podijeljeni individualni spremnici u 23 mjesna odbora, odnosno podijeljeno je oko 24 tisuće spremnika, a preostaje podijeliti spremnike u još 11 mjesnih odbora.