Nova uredba

Državi nedostaje skladišnog prostora pa je odlučila oduzetu imovinu prodavati i prije pravomoćne presude

Jagoda Marić

Foto Pixabay

Foto Pixabay

Okrivljenik kojem je oduzeta imovina može uložiti prigovor u roku od 48 sati, a odluku o tom prigovoru donosi sud. Ako sud prihvati prigovor, onda je okrivljenik dužan snositi troškove čuvanja i nadoknaditi kasnije gubitak vrijednosti imovineZAGREB Ministarstvo državne imovine upravlja i imovinom koja je privremeno oduzeta u sudskom postupku, objavilo je i prijedlog Uredbe koja precizno propisuje kako će upravljati pokretninama, nekretninama, dionicama, udjelima, vrijednosnim papirima i novcem koji su u kaznenom postupku sudskom odlukom privremeno oduzeti od okrivljenika kao imovinska korist ostvarena kaznenim djelom.


Osim što uredba precizira da se sva ta imovina evidentira u odgovarajućem privremenom upisniku, te predviđa kako se moraju čuvati primjerice satovi i drago kamenje (u sefu Ministarstva ili sefu neke banke), Uredba propisuje i kako se ta imovina može koristiti, pa čak i prodavati, iako nije oduzeta pravomoćnom sudskom odlukom i zapravo se može dogoditi da vlasniku na kraju može biti vraćena. Iz države su već ranije stizale informacije da ima problema sa skladištenjem oduzete imovine, da ona s godinama dok se čeka pravomoćna presuda gubi vrijednost, što znači da gube i vlasnici kojima je oduzeta, ali i država kojoj će možda pripasti pravomoćnom sudskom odlukom.


Precizirani uvjeti


Zato su sada određeni uvjeti pod kojima država, odnosno Ministarstvo, može prodati pojedinu nekretninu ili pojedinu koja joj je povjerena na čuvanje. I ranije je pravilnik predviđao prodaju u slučaju da je čuvanje oduzete imovne opasno ili da se gubi na vrijednosti, no sada kaže da država može donijeti odluku o prodaji nekretnine ako je njezino čuvanje opasno ili ako je trošak čuvanja i održavanja nekretnine, što uključuje i režijske troškove za nekretninu, nerazmjeran u odnosu na vrijednost, a to znači da je taj trošak više od 15 posto procijenjene vrijednosti nekretnine.
Tko će raditi procjenu vrijednost te je li to ona vrijednost koju je odredio sud, u uredbi se ne govori. Nekretnina se može dati na prodaju i ako predstoji opasnost od znatnog gubitka vrijednosti nekretnine, odnosno ako u godinu dana čuvanja izgubi vrijednost više od 10 posto procijenjene vrijednosti nekretnine. Nije jasno ni tko će procijeniti je li nekretnina izgubila i kojom metodom deset posto vrijednosti, te što ako je sljedeće godine ta nekretnina povratila svoju vrijednost. Ne spominje se mogućnost da okrivljenik bude obeštećen ako se to dogodi.


Uz to, nekretnina se može prodati i ako je godišnji trošak režija, čuvanja i gubitka vrijednost ukupno dosegnuo 12 posto vrijednosti nekretnine. Ministarstvo može, predlaže se Uredbom, donijeti odluku da se privremeno oduzeta nekretnina iznajmi ili preda u zakup ako to neće umanjiti njezinu vrijednost i ako se raspolaganjem ostvaruje ekonomska korist, ušteda ili se ostvaruje opći, javni ili socijalni interes. U Uredbi se ne spominje hoće li se ta imovina prodavati na javnom natječaju, niti tko u Ministarstvu donosi odluku o prodaji.


Poseban račun


Okrivljenik kojem je oduzeta imovina može uložiti prigovor u roku od 48 sati, a odluku o tom prigovoru donosi sud. Ako sud prihvati prigovor, onda je okrivljenik dužan snositi troškove čuvanja i nadoknaditi kasnije gubitak vrijednosti.


Pokretnine se prodaju ako se ne može osigurati njihovo čuvanje, ili ako je trošak čuvanja i održavanja pokretnine nerazmjeran u odnosu na vrijednost pokretnine, odnosno ako u godinu dana dosegne 25 posto te vrijednosti. Prodaje se i ako pokretnina u godinu dana gubi 12 posto svoje vrijednosti, ili ako su trošak čuvanja pokretnine i gubitak vrijednosti zajedno premašili 20 posto te vrijednosti.


Novac koji se dobije prodajom pokretnina i nekretnina stajat će na posebnom računu do pravomoćne presude.