Afera vjetroelektrane

Vlada razriješila Josipu Rimac, Anu Mandac i Ružicu Njavro dužnosti u nekim agencijama i komisijama

Hina

Josipa Rimac / Foto Nenad REBERŠAK

Josipa Rimac / Foto Nenad REBERŠAK

Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice razriješila dužnosti u nekim agencijama i komisijama Josipu Rimac, Anu Mandac i Ružicu Njavro, koje su osumnjičene u "aferi vjetroelektrane"ZAGREB Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice razriješila dužnosti u nekim agencijama i komisijama Josipu Rimac, Anu Mandac i Ružicu Njavro, koje su osumnjičene u “aferi vjetroelektrane”.


Razriješena je dosadašnja članica Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ana Mandac, priopćeno je iz Vlade.


Na osobni zahtjev, razriješena je dosadašnja članica Upravnoga vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ružica Njavro.
Ružica Njavro je, također na osobni zahtjev, razriješena i dužnosti članice Upravnoga vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.


Razriješene su dosadašnja članica Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike Josipa Rimac te zamjenica članice te komisije Višnja Tafra.


Višnja Tafra imenovana je potom vršiteljicom dužnosti člana, a Sandra Pipunić vršiteljicom dužnosti zamjenika člana.


Vlada je također imenovala članove iz Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor, savjetodavno tijelo Europske unije, za mandatno razdoblje od 21. rujna 2020. do 20. rujna 2025.


Članovima Europskog gospodarsko-socijalnog odbora imenovani su Davor Majetić, Dragica Martinović Džamonja, Violeta Jelić, Marija Hanževački, Anica Milićević Pezelj, Vilim Ribić, Danko Relić, Svjetlana Marijon i Lidija Pavić-Rogošić.