izgradnja sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci