Racionalizacija troškova

Rijeka sport preuzeo upravljanje Naftom i SC Zamet, sve bi trebalo ostati po starom, ali…

Ivan Volarić

Natkriveno igralište na Nafti/Foto Arhiva NL

Natkriveno igralište na Nafti/Foto Arhiva NLRIJEKA Od 1. siječnja 2020. godine tvrtka Rijeka sport »bogatija« je za dva sportska objekta. Preciznije, gradska tvrtka, koja skrbi o sportskim objektima u vlasništvu Grada, preuzela je na sebe upravljanje natkrivenim košarkaškim igralištem na Nafti, odnosno Sportskim centrom Zamet.


– Odlukom grada Rijeke, kao vlasnika spomenutih objekata, s 1. siječnjem preuzeli smo dva nova objekta – objašnjava Igor Butorac, direktor Rijeka sporta. – Riječ je o košarkaškoj dvorani na Brajdi, Nafti, te Sportskom rekreacijskom centru Zamet u okviru kojega se nalazi igralište za mali nogomet, košarku, boćalište, zatim dvorana za košarku i dvorana u kojoj se održava ples, odnosno prostor, koji za svoje potrebe koriste karatisti. Preuzeli smo pritom ljude i objekte. Preuzeli smo brigu o upravljanju tim objektima i zakupe.


Dvoranom Nafta do sada je upravljao Košarkaški klub Kvarner 2010, a zametskim domom i pripadajućim sportskim sadržajima Sportsko društvo Zamet, odnosno njezine sekcije ili košarkaški, nogometni, karate klub…
– Standard usluge koje se pružaju korisnicima ubuduće će biti pružene od strane Rijeka sporta, odnosno to će se vršiti pod našim patronatom i nadzorom. KK Kvarner i Sportskom društvo Zamet, odnosno njegovim sportskim sastavnicama, temeljem odluke Grada ostali su na korištenje prostori za neke administrativne ili sportske aktivnosti. Preostali termini će biti korišteni pod našim nadzorom – tvrdi Butorac.