Isplate iz drugog i trećeg stupa

Moguća jednokratna isplata 15 posto štednje iz 2. stupa

Aneli Dragojević Mijatović

Izvor: UMFO

Izvor: UMFO

Da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu isplatu 15 posto štednje iz drugog stupa, mirovina iz prvog mora biti 15 posto veća od zakonom zajamčene najniže mirovine. U odabrani MOD prebacuje se štednja iz obveznog fondaDvadesetak godina od početka mirovinske reforme, koja jestartala 2002., krenule su i prve isplate mirovina iz drugog mirovinskog stupa. Isplate se provode putem mirovinskih osiguravajućih društava (MOD). Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo bilo je prvo društvo registrirano u Hrvatskoj prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima. No, lani je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje osnovao i državno Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HRMOD), koje od početka ove godine također novim umirovljenicima isplaćuje mjesečne mirovine. Tako trenutno u Hrvatskoj posluju dva MOD-a, specijalizirana za isplate mirovina iz drugog, ali i trećeg stupa.
MOD-ovi su društva koja isplaćuju mirovine u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualizirane kapitalizirane štednje, te mirovine na temelju jednokratne izravne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo u skladu sa Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima. S mirovinskim osiguravajućim društvom sklapa se ugovor o mirovini – u tom trenutku ono postaje odgovorno za isplatu mirovine iz drugog i trećeg mirovinskog stupa. Sav novac koji osiguranik ima na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu prebacuje se u mirovinsko osiguravajuće društvo. Također, može se prebaciti i novac s osobnog računa u dobrovoljnom mirovinskom fondu. To je i obavezno ako osiguranik na osobnom računu u dobrovoljnom mirovinskom fondu u trenutku odlaska u mirovinu ima više od 100.000 kuna. Pritom može odabrati hoće li u mirovinsko osiguravajuće društvo prenijeti cjelokupan iznos svoje dobrovoljne mirovinske štednje ili samo iznos koji prelazi 100.000 kuna, koji i obavezan prebaciti. U tom slučaju mirovinu iz trećeg stupa isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo.


Više mogućnosti


Druga mogućnost je da se iznos štednje do 100.000 kuna ostavi u dobrovoljnom mirovinskom fondu u kojem se štedjelo, a preostali iznos koji prelazi 100.000 kuna prebaci u mirovinsko osiguravajuće društvo. Tada osiguranik dio svoje mirovine iz trećeg stupa dobiva iz fonda, a dio iz mirovinskog osiguravajućeg društva. Ako je netko imao imovinu manju od 100.000 kuna i odabrao isplatu putem mirovinskog društva, ona može biti samo privremena, a ne i doživotna. Mirovina se može ugovoriti na razdoblje od minimalno pet godina.
Prema ugovoru o mirovini, mirovinsko osiguravajuće društvo ima obvezu isplatiti mirovinu osiguraniku. Kao jamstvo isplate mirovina, MOD mora u svakom trenutku imati dodatna sredstva u iznosu od minimalno 4 posto traženog pokrića kako bi mogao pokriti eventualne gubitke u slučaju da do njih dođe. Mirovinsko osiguravajuće društvo može obračunavati dvije naknade: za upravljanje i za pokrivanje troškova isplata mirovina, no naknade ne umanjuju iznos ugovorene mirovine, pojašnjavaju u UMFO-u. Ističu da je prošle godine u mirovinu otišlo više od 50 tisuća novih umirovljenika. Važno je, kažu, pritom naglasiti da se već u trenutku odlaska u mirovinu može dobiti jednokratna isplata 15 posto svoje mirovinske štednje iz drugog stupa. Naime, mirovinska štednja koju osiguranik cijeli radni vijek uplaćuje u obvezni mirovinski fond osobna je i nasljedna imovina. Individualna kapitalizirana štednja koristi se isključivo za isplatu osobne mirovine iz drugog stupa, uz spomenutu mogućnost jednokratne isplate 15 posto štednje.


Odabrati MOD


Glavni uvjet da bi netko dobio takvu isplatu je da izabere isplatu svoje mirovine iz prvog i drugog stupa. Mirovinu iz prvog stupa isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Da bi ostvarili pravo na jednokratnu isplatu izračunata mirovina iz prvog stupa mora biti 15 posto veća od zakonom zajamčene najniže mirovine. Najnižu mirovinu dva puta godišnje određuje HZMO. Za isplatu mirovine iz drugog stupa mora se odabrati spomenuto mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD) u koje se prebacuje cijela mirovinska štednja iz obveznog mirovinskog fonda. S odabranim MOD-om sklapa se ugovor o isplati mirovine. Ako ste, dakle, odabrali jednokratnu isplatu 15 posto svoje mirovinske štednje važno je znati da će za taj iznos biti manja isplata mirovine iz drugog stupa. Uz to, plaća se i porez. Na isplate do 30.000 kuna stopa poreza iznosi 10 posto. Na iznos veći od 30.000 kuna plaća se 15 posto poreza.


Duže uplate znače i veću mirovinuMuškarci u starosnu mirovinu danas mogu sa 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Žene trenutno u starosnu mirovinu mogu sa 62 godine i 9 mjeseci te najmanje 15 godina mirovinskog staža. U prijelaznom razdoblju do 2029. postupno se izjednačava pravo na odlazak u mirovinu žena i muškaraca na 65 godina života.

VAŽNO JE ZNATI…


  1. Kad ostvarite pravo na mirovinu iz prvog i drugog stupa, možete dobiti jednokratnu isplatu 15 posto svoje mirovinske štednje iz 2. mirovinskog stupa
  2. Mirovina iz prvog stupa mora biti 15 posto veća od zakonom zajamčene najniže mirovine
  3. Na jednokratnu isplatu dijela svoje mirovinske štednje plaćate porez
Dobar plan za mirovinu

Kako bi se što bolje informirali o mirovinskoj štednji u drugom i trećem stupu te napravili dobar plan za mirovinu pratite video serijal Gospodin Fin na YouTube kanalu Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima (UMFO) i mirovinskih osiguravajućih društava (MOD). Na digitalnoj platformi umfo.hr pratite i analize vodećih hrvatskih ekonomista, financijskih i bihevioralnih stručnjaka uz pomoć kojih ćete dobiti relevantna objašnjenja o mirovinama. Dio je to projekta financijske pismenosti koji provodi UMFO.

Sadržaj omogućuje UMFO