KUTAK ZA VELIKANA

Viktor Car Emin dobiva svoj interpretacijski centar u Kraju

Marina Kirigin

U samom centru mjesta, nedaleko od Eminove rodne kuće i spomen-ploče, obnavlja se starina, mala prizemnica u koju bi se trebao premjestiti najveći dio ostavštine ovog liburnijskog pisca, domoljuba i lokalpatriotaMOŠĆENIČKA DRAGA – Draško mjesto Kraj dobit će Interpretacijski centar Viktor Car Emin. Bit će to peta sastavnica Eko muzeja Mošćenička Draga (koju čine i interpretacijske kuće i muzeji u Brseču i Mošćenicama, »Kuća od mora« u Mošćeničkoj Dragi i Povijesno-mitska staza Trebišće) na kojoj su radovi počeli proteklog tjedna.


U samom centru Kraja, nedaleko od rodne kuće Viktora Cara Emina i spomen-ploče, unutar postojećih gabarita obnavlja se starina, prizemnica velika oko 50 kvadrata koja je trenutačno u suvlasništvu Općine Mošćenička Draga i privatnih osoba, a od kojih će u idućem razdoblju Općina otkupiti 50 posto nekretnine kako bi stekla 100-postotno vlasništvo.


Premještanje ostavštine


– Brseč i Brsešćina, Mošćenice i Mošćenišćina, Trebišće i Povijesno-mitska staza, Kuća od mora – ribarsko pomorska baština i ova investicija u Kraju čine Eko muzej Mošćeničke Drage. Svaka od tih sastavnica ima svoju intepretacijsku kuću/centar ili muzej (slučaj Mošćenice). Interpretacijski centar Viktor Car Emin bit će i sjedište Udruge Kraj, a dogovoreno je s opatijskom knjižnicom da se sva Eminova ostavština premjesti na tu lokaciju, naravno izuzev one iz Ville Dalibor gdje je živio – objasnio je načelnik Mošćeničke Drage Riccardo Staraj navodeći kako u Općini već godinama pod krilaticom »Vratimo Emina Kraju kamo i pripada« nastoje sabrati značajnu umjetničku i povijesnu građu ovog liburnijskog pisca, domoljuba i lokalpatriota kojem, kako kaže, duguju ovaj mali kulturni centar u njegovom rodnom Kraju.
Sredstva za obnovu ovog objekta, koji će u budućnosti ispunjavati knjige, zapisi, slike i fotografije jednog od tri draška velikana, književnika (Eugen Kumičić, Rikard Katalinić Jeretov i Viktor Car Emin) rezervirana su u proračunu Općine Mošćenička Draga, a ukupni radovi na obnovi iznose nešto iznad 400.000 kuna.


«Ulaz« u općinu


– U Kraju se pored toga još planira realizirati šetnica uz glavnu cestu i nogostup, a nedavno je ucrtana i upisana u gruntovne knjige cesta od glavne ceste do crkvice sv. Marije, koja je jedna od najstarijih na području općine i u potpunosti je obnovljena izvana i iznutra. Ucrtan je i pješački prijelaz, a u prošlom mandatu uređeno je kupalište Lučica i sada napravljena solarna rasvjeta do plaže. Nakana nastavka uređenja Kraja u instituciji Općine Mošćenička Draga postoji dočim se turizam sve više i više razvija i potrebe stanovnika i turista su sve veće.


No, ono što me veseli je prisutnost autohtonog stanovništva u Kraju koje skrbi za svoje malo mjesto koje je zapravo prvo naselje iz smjera Lovrana pa je samim time to i »ulaz« u našu općinu, mjesto gdje posjetitelji stvaraju prvi dojam o nama – zaključio je načelnik najmanje liburnijske općine.