završen spor

Usprkos tri desetljeća dugoj imovinsko-pravnoj trakavici kreće dogradnja opatijske škole

Marina Kirigin

Foto Marina Kirigin

Foto Marina Kirigin

Sudski spor s nasljednicima vlasnika zemljišta na kojem je izgrađena škola završen je u korist Grada Opatije, a predmet je potom završio na Vrhovnom sudu gdje se nalazi posljednje tri godineOPATIJA – Matična zgrada opatijske osnovne škole, izgrađena početkom 70-ih godina prošlog stoljeća, i njezin okoliš već gotovo tri desetljeća predmet su dugog sudskog procesa koji se trenutačno nalazi na Vrhovnom sudu. Naime, škola je bila izgrađena na deposedacijom oduzetom zemljištu pa je, osnivanjem države Hrvatske i povratom imovine, petero fizičkih osoba (nasljednici vlasnika zemljišta) sudski potraživalo da im se isplati naknada za oduzeto zemljište.


Ova imovinskopravna trakavica posebno je namučila gradske vlasti početkom ovog stoljeća kada je jedna od presuda išla u korist nasljednika. Tada se govorilo o pozamašnim iznosima koje bi valjalo osigurati u gradskoj blagajni u slučaju da se izgubi i drugi sudski spor, a za zemljište veliko oko 3.600 »kvadrata« tražio se iznos koji je prelazio 4 milijuna kuna.


Više postupaka


Tadašnji gradonačelnik Opatije Amir Muzur pokušavao je što bezbolnije riješiti spor u kojem je tužena i škola i Grad Opatija, koja je preuzela osnivačka prava, razmatrala se i nagodba s tužiteljima, razmišljalo o traženju pomoći od ministarstva zbog iznosa koji bi se trebali izdvojiti iz gradskog proračuna. Kasniji je sudski spor završen u korist Grada Opatije, a predmet je potom završio na Vrhovnom sudu gdje se nalazi već gotovo posljednje tri godine.
– Vezano za rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu na kojem je izgrađena škola tijekom godina vođeno je više postupaka u kojima je Grad Opatija upisao pravo vlasništva na česticama na kojima su izgrađeni škola i popratni sadržaji. Posljednji spor je pravomoćno okončan 2018. godine i Grad Opatija je u istom uspio te se upisao kao vlasnik u zemljišnim knjigama. Protiv pravomoćne presude izjavljena je revizija 2018. godine, ali Vrhovni sud još nije donio odluku po reviziji.


Presuda na nižem sudu omogućava ulaganje u školu

Bez obzira na to što je pravni predmet vezan za opatijsku školu još uvijek na Vrhovnom sudu, pravomoćna presuda na nižem stupnju suda Gradu Opatiji omogućava ulaganje u školu i njezin okoliš, tvrdi pravna struka. Tako se može vjerovati da ova objava na stranicama Grada nije samo predizborno obećanje, već način da se u što kraćem roku omogući provedba projekta nadogradnje i uređenja, da se od idejnog rješenja dođe do glavnog projekta te osiguraju sredstva i počne dogradnja škole i uređenje njezina okoliša.

Budući da je u tijeku izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Volosko, u istom će se provesti usklađivanje stvarnog stanja s postojećim katastarskim operatom i upisanim zemljišnoknjižnim stanjem, a s obzirom na to da su prema sadašnjim podacima zgrada škole i pomoćni objekti izgrađeni na više katastarskih čestica iako u naravi čine jedinstvenu cjelinu – stoji u odgovoru opatijske gradske pročelnice Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Helene Masarić.


Pozitivan odjek


Posljednja hvalevrijedna inicijativa Grada Opatije da u suradnji s Osnovnom školom »Rikard Katalinić Jeretov« krene s izradom idejnog rješenja nadogradnje matične zgrade osnovne škole izuzetno je pozitivno odjeknula u javnosti, posebno kada je prikazan projekt uređenja okoliša, parkirališta i pročelja koji je izrađen idejom Jasmine i Mladena Facana, roditelja učenika opatijske škole.


Ulaganje je to kojim bi se stvorili odgovarajući uvjeti za preseljenje svih učenika škole u jednu zgradu i ponudila standarde primjerene potrebama modernog obrazovanja. Ideja je odjeknula i među samim školarcima koji se već godinama nadaju i iščekuju uređenje samog okoliša i školskog igrališta, u koje se godinama nije niti minimalno ulagalo i koje sigurno ne govori u prilog školskom nadstandardu, koji opatijske vlasti često znaju isticati.


– Škola će naručiti izradu projekta nadogradnje i vlastitim sredstvima pokriti troškove. Projekt će biti prijavljen na europske fondove, na natječaje koji će biti otvoreni tijekom 2021. godine. Održavanje samo jedne zgrade i za Grad Opatiju je prihvatljivije i ekonomičnije, a ujedno zgrada sadašnje »male škole« može tada poslužiti drugim javnim namjenama. U planiranju buduće namjene zgrade Male škole na Voloskom, Grad Opatija predlaže da ona bude dnevni boravak za starije osobe. Stoga će se pristupiti pripremi dokumentacije i projekt će biti prijavljen na raspoložive natječaje fondova Europske unije ili nacionalne fondove – stoji u objavi na službenim stranicama Grada Opatije.