Pag Outdoor

Sanacija fantastične penjačke stijene Stogaj: Mjesto gdje je Zemlje najbliža Marsu

Edi Prodan

foto: Edi Prodan

foto: Edi Prodan

Prvi sanirani smjer naziva je Stigma, a sastoji se od dvije dužine klasificirane težine 5b i 5a čija ukupna dužina iznosi 60 metra.Pag Outdoor postaje jedan od najzanimljivijih i najsadržajnijih takvih sustava u ovom dijelu europe. Uz kamenite “mjesečeve” ruta otoka Paga koje omogućavaju trčanje, kajakarenje ili bicikliranje, penjanje na stijenu Stogaj koja je dobila novo ruho, postaje nova atraktivna adrenalinska lokacija!


Stara, jer je tamo od pamtivijeka. Snažne bure i nerijetki potresi oblikovali su okomito postavljenu stijenu koja svojom vizurom gordo stoji u gnijezdu metajnarskog kanjona, sasvim blizu znamenite plaže Beritinica!

Kasnije, sredinom 90-ih stijena je zapela za oko malobrojnim hrvatskim i slovenskim penjačima koji su postavili “spitove”, no nakon niz godina, dotrajalost spitova i sidrišta tražila je zamjenu. Ona je nedavno učinjena tako da je Stogaj spreman za nove „hvatače visina“. Sanacijom su obuhvaćena dva ekstremna penjačka smjera na jugoistočnoj strani stjene ujedno i najatraktivnijih zbog lakoće pristupa samome vrhu.


Prvi sanirani smjer naziva je Stigma, a sastoji se od dvije dužine klasificirane težine 5b i 5a čija ukupna dužina iznosi 60 metra. Drugi sanirani smjer “La Vida Loca” koji ima tri dužine označene težine: 5b, 5c i 5a te jednake ukupne dužine kao i Stigma. Uz navedeni smjer sanirana je i varijanta prve dužine naziva “Halfmoon” težine 5b i dužine 25 metra.Kako bi se spust učinio sigurnijim i lakšim, ali i olakšalo kretanje samim vrhom stijene ugradnjom ankera izgrađeno je glavno sidrište u obliku kratke Via ferrate dužine 20 metara. Izgradnjom navedenog sidrišta riješio se problem sidrenja na kršljivom vrhu te se omogućio ugodniji boravak na samom tornju stijene što ga ujedno čini privlačnijim za turiste.


TZG Novalje u cilju povećanja sigurnosti penjača provela je u suradnji tvrtkom Quadruvium iz Karojbe sanaciju najugroženijih penjačkih smjerova, a u pripremi su i projekti novih.


Platforma Pag Outdoor sada pored popularnog traila, bicikliranja i kajakarenja ima i penjanje po Stogaju s kojeg se, kako ističu svi koji su se tamo našli, pogled spektakularan kao da se nalazite na – Marsu!