Županijska skupština Thalassotherapiji odobrila zaduženje od 5.248.750 kn za angiografski uređajZbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji vezano uz epidemiju koronavirusom, održana je izvanredna 28. sjednica Županijske skupštine PGŽ. Sjednica je održana elektronski, izjašnjavanjem putem elektroničke pošte. Na dnevnom redu sjednice bilo je 9 točaka. Sve točke donijete su jednoglasno ili većinom glasova.


 


Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2020. godinu kojom se proračunska zaliha osigurava u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.
 


Županijskoj lučkoj upravi Cres je dana suglasnost za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 5.000.000,00 kuna radi financiranja projekta rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres.


 


Županijska lučka uprava Rab je promijenila sjedište sa sadašnje adrese Šetalište Markantuna de Dominisa 3, Rab na novu adresu Obala kralja Petra Krešimira lV 7, Rab, čime je izmijenjena Odluka o osnivanju ŽLU Rab u dijelu koji se odnosi na sjedište te će se nastavno na to izvršiti i izmjena Statuta.


 


TH Opatija dana je suglasnost za nabavu i dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 5.248.750,00 kuna za investicijski projekt nabavke novog angiografskog uređaja za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije kojim će se poboljšati kvaliteta i opseg pruženih usluga i sigurnost pacijenata.


 


Doc dr. sc. Robert Maršanić, imenovan je za ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije počevši od 1. travnja 2020. godine na mandat od 4 godine, pošto dosadašnjem ravnatelju Georgu Žeželiću ističe mandat.


 


Od ostalih tema donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije raspoređena su sredstva u iznosu od 1.900.000,00 kuna za sufinanciranje redovne, primarne djelatnosti i donesena je Odluka o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C Poljana do 20. travnja 2022. godine kako bi se dodatno rekonstruiralo i saniralo područje u iznosu od 850.000,00 kuna.


 


Također, donesena je i Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji na novi četverogodišnji mandat.


 


Novi list pratite putem aplikacija za AndroidiPhone/iPad ili Windows Phone.