Zaštitna skela

Zgrada bivše tvornice “Rade Končar” u Vodovodnoj ide u sanaciju

Ljiljana Hlača

Snimio Vedran karuza

Snimio Vedran karuza

U ovaj projekt se ulazi jer se krajem prošle godine urušio dio krova i dio kamenog zida. Oko građevine je zbog sigurnosti postavljena ograda.Za desetak dana na objektu bivše tvornice »Rade Končar«u Vodovodnoj 7 tvrtka Barić gradnja počet će postavljati zaštitnu skelu, objavljuje Odjel gradske uprave za upravljanje imovinom. Uvertira je to u sanaciju ove građevine koja je u vlasništvu Grad Rijeka i koji za to ima osigurano čak milijun kuna. U ovaj projekt se ulazi jer se krajem prošle godine urušio dio krova i dio kamenog zida. Oko građevine je zbog sigurnosti postavljena ograda.


– Paralelno s postavljanjem skele priprema se dokumentacija za javnu nabavu radova uklanjanja opasnih dijelova. Po provedenom postupku i sklapanju ugovora pristupit će se radovima uklanjanja i zaštiti dijelova građevina koji trajno ostaju. Riječ je dijelovima, tj. zidovima koji se neće uklanjati, već će po rekonstrukciji, kada se ona bude izvodila, biti uklopljeni u objekt. Ti dijelovi zaštit će se zategama, izradom betonskog vijenca i slično.