Ideja

Zelič i Možemo! predlažu model izgradnje javnih stanova za dugoročni najam

Mirjana Grce

Foto S. Drechsler

Foto S. Drechsler

Model javnih stanova za dugoročni najam vidimo kao jedino rješenje za problem nekontroliranog rasta najamnina i cijena stanova za kupnjuRIJEKA – Nebojša Zelič, kandidat za gradonačelnika Rijeke ispred Možemo! Rijeka, danas je na konferenciji za novinare na Korzu predstavio model izgradnje javnih stanova za dugoročni najam za koji se Možemo! Rijeka najavljuje snažno zalagati u Gradskom vijeću. Podršku za taj projekt i uopće na predstojećim izborima Zeliču je iskazao Bojan Glavašević, nezavisni saborski zastupnik s liste političke platforme Možemo!.


– Model javnih stanova za dugoročni najam vidimo kao jedino rješenje za problem nekontroliranog rasta najamnina i cijena stanova za kupnju. Ni model državno poticane stanogradnje ni model APN-a nisu u tome uspjeli. Čak suprotno, zbog programa APN cijene stanova su skočile, a stanovi postali nepriuštivi onima koji ne ulaze u program APN-a, što najviše pogoduje bankama i nekretninskom biznisu. Također, oba programa oslanjaju se na dugogodišnje kreditno zaduženje, dok istovremeno raste broj osoba s ugovorima o radu na određeno. Stoga je prenamjena postojećih ili izgradnja novih stanova za svrhu dugoročnog najma trenutno jedino rješenje koje može smanjiti problem stanovanja u Rijeci.


Prenamjena ili izgradnja stanova proces je koji ima svoju cijenu, ali prema našem planu potrebno je iz lokalnih javnih sredstava uložiti samo 20 posto ukupne cijene izgradnje, dok će se preostalih 80 posto sredstava prikupiti iz dostupnih fondova EU-a, namijenjenih upravo za ovakve programe. Kad se izgrade novi riječki stanovi, potrebno je odgovorno i transparentno upravljati gradskim stambenim fondom, rekao je Zelič najavljujući, uz ostalo, osnivanje novog javnog tijela koje će biti zaduženo za planiranje, pribavljanje sredstva, izgradnju i održavanje stanova za dugoročni najam, te da će sredstva prikupljena dugoročnim najmom biti ulagana u daljnju prenamjenu ili izgradnju novih gradskih stanova. Objasnio je da će ti stanovi ostajati u javnom vlasništvu, tj. nakon što jedni stanari odu biti dostupni za najam drugima, odnosno da se tako stambeni fond neće smanjivati – da na taj način Rijeka može provoditi inovativnu stambenu politiku koja će bolje skrbiti o riječkim obiteljima, ali i privući nove mlade.