Gradska tvrtka

Zašto se Energo zadužuje za dodatnih milijun eura?

Damir Cupać

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Prije nekoliko mjeseci ovaj projekt je bio na Gradskom vijeću, ali gradski parlament nije dao suglasnost za kreditno zaduženje. Već je tada gradonačelnik Vojko Obersnel poručio da će projekt ići sigurno dalje...RIJEKA Gradonačelnik Vojko Obersnel dao je suglasnost Trgovačkom društvu Energo za zaduženje od 7.350.000 kuna kod Erste banke za financiranje projekta višenamjenske postaje Krnjevo.


Direktor Energa Sanjin Kirigin pojasnio je da je riječ o projektu koji će financirati ova gradska tvrtka i koja je dala jamstva.


–  Grad Rijeka nema nikakvih financijskih obveza i daje samo suglasnost za zaduženje. Procjena je da od djelatnosti koje u ovom trenutku radimo, a to su distribucija plina i toplinske energije, ne možemo osigurati kvalitetnu likvidnost pa moramo razmišljati o budućnosti i širiti djelatnost. Izgradnja višenamjenske postaje je jedan od prvih koraka. Povećanje prihoda omogućit će nam održavanje likvidnosti u budućnosti i daljnji razvoj, pojasnio je Kirigin.
Gradonačelnik Vojko Obersnel podsjetio je da je riječ o projektu koji će se realizirati na lokaciji sadašnje toplane na Krnjevu.


Veći protok novca


– Izgradit će se višenamjenska benzinska postaja. Osobno podržavam ovu inicijativu da se širi krug djelatnosti Energa kako bi se osigurao veći protok novca. S viškom prihoda lakše će se nositi s izazovima koji se javljaju u osnovnoj djelatnosti. Izdana suglasnost ne utječe na poslovanje Grada Rijeke, pojasnio je Obersnel.


Valja podsjetiti da je prije nekoliko mjeseci ovaj projekt bio na Gradskom vijeću, ali gradski parlament nije dao suglasnost za kreditno zaduženje. Već je tada gradonačelnik Vojko Obersnel poručio da će projekt ići sigurno dalje. A da bi išao dalje, Obersnel je iskoristio svoje ovlasti.


Naime, Statut Grada Rijeke u članku 58. stavku 1. podstavku 9. propisuje da gradonačelnik Grada Rijeke odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka do iznosa od 7.500.000 kuna. Na taj je način zaobiđeno Gradsko vijeće koje je, kada je Energo u pitanju, a i neke druge gradske tvrtke, u oporbenoj situaciji prema izvršnoj vlasti. Mišljenje o zaduženju trebali su dati i odjeli gradske uprave za komunalni sustav i financije, a ono je pozitivno zbog rezultata poslovanja Energa u 2018. godini.


Godina s dobiti


– Trgovačko društvo Energo d.o.o. završilo je poslovnu godinu s dobiti koja iznosi 1.110.423 kuna, odnosno nema iskazan gubitak za 2018. godinu, slijedom čega izdana suglasnost za zaduženje trgovačkog društva Energo d.o.o. ne povećava stopu zaduženosti Grada Rijeke, pojasnili su u Gradu Rijeci.


Energo je kod Erste banke dobio dugoročni investicijski kredit s valutnom klauzulom u eurima, a iznos je 7.350.000 kuna, odnosno 990.000 eura. Kamatna stopa iznosi 3,50 posto, a rok otplate kredita je 10 godina. Kredit bi se trebao otplatiti u 40 jednakih tromjesečnih rata u kunskoj protuvrijednosti od 24.750 eura, s tim da prva rata dospijeva na naplatu 31. ožujka 2021. godine, a posljednja 31. prosinca 2030. godine. Energo će u 10 godina ukupno platiti oko 235.000 eura kamata


Dodatni kapaciteti s vlastitog zemljišta


Energo je 2013. godine izgradi i pustio u rad prvu punionicu u Rijeci za vozila na stlačeni prirodni plin (SPP punionica) čiji su korisnici, uz javni gradski prijevoz, i ostali poslovni te privatni korisnici. Kako Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. te revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke iz 2016. godine predlažu izgradnju druge SPP punionice za potrebe prometa/vozila, a sve na temelju Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, Energo je 2016. pokrenuo postupak projektiranja Višenamjenske postaje Krnjevo koja će omogućiti dodatne kapacitete za korištenje stlačenog prirodnog plina kao goriva u prometu.


Pravomoćna građevinska dozvola za gradnju objekta postaje dobivena je 11. travnja 2017. godine. Objekt postaje planiran je na vlastitom zemljištu trgovačkog društva Energo d.o.o. kako bi se optimalno iskoristili kapaciteti na raspolaganju.