Privremeni rezultati upisa

Vrtići u Rijeci: Trenutno na listi čekanja čak 340 djece

Ingrid Šestan Kučić

Kapaciteti riječkih vrtića nedostatni za sve mališane, posebno kada je riječ o djeci jasličke dobi / Snimio Marko GRACIN

Kapaciteti riječkih vrtića nedostatni za sve mališane, posebno kada je riječ o djeci jasličke dobi / Snimio Marko GRACIN

Većina neupisanih su djeca jasličke dobi, no konačni rezultati bit će objavljeni na oglasnim pločama 20. srpnja, a stvarno stanje upisa znat će se u rujnuRIJEKA  Prema privremenim rezultatima upisa u gradske dječje vrtiće, na jesen svoje mjesto u predškolskoj ustanovi neće imati čak 340 djece čiji su roditelji na ovogodišnjim upisima računali na smještaj djeteta u vrtić. Uglavnom je riječ o djeci jasličkog uzrasta, jer prema podacima Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke, ta dob djece čini čak 90 posto neupisanih.


Riječ je o starom problemu koji se nanovo svake godine aktualizira na upisnom postupku, a napominjući kako je važno istaknuti da se radi o zbirnim podacima koji u ovom trenutku ne predstavljaju stvarnu sliku popunjenosti kapaciteta, odnosno broja neupisane djece, u Odjelu pojašnjavaju da su roditelji prijavu za upis svoga djeteta mogli istovremeno predati u sve tri gradske ustanove, što znači da će se stvarna slika stanja utvrditi naknadno.


Nedostatni kapaciteti


– Roditelji djece koja su eventualno upisana na dva ili čak tri mjesta, dužni su se odlučiti za mjesto upisa i o svojoj odluci informirati upisna povjerenstva Vrtića do 10. srpnja. Prijave za upis djece u dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka, a riječ je o Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću More i Dječjem vrtiću Sušak, zaprimane su od 15. do 19. lipnja te se, prema objedinjenim podacima za sve tri gradske ustanove, na listama trenutačno nalazi 3.067 djece upisane u 180 odgojnih skupina, od kojih su 52 jasličke i 128 vrtićkih skupina. Sukladno kriterijima Pravilnika o upisu, prednost ostvaruju djeca čiji su roditelji zaposleni i imaju prebivalište na području grada Rijeke. Unatoč stalnom povećanju smještajnih kapaciteta tijekom prethodnih godina i velikom ulaganju Grada Rijeke u izgradnju novih objekata za provođenje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja, postojeći kapaciteti još uvijek nisu dostatni za upis sve djece s navedenim uvjetima prvenstva, pojašnjavaju u Odjelu.


Kroničan manjak jasličkih kapacitetaPrivremeni podaci upisa govore kako se najveći broj neupisane djece odnosi na djecu jasličke dobi, a u cilju upisa većeg broja, otvorena je nova jaslička skupina u PPO-u Pehlin te je istovremeno utvrđeno da će se umjesto jasličke skupine za djecu od 6 mjeseci do godine dana, u koju može biti upisano najviše 5 djece sukladno Državnom pedagoškom standardu, oformiti jaslička skupina za djecu od 12 do 24 mjeseca u koju može biti upisano 10 djece. Riječ je o skupini koja boravi u Podcentru Turnić, a u Odjelu objašnjavaju da je intencija bila povećati mogućnost obuhvata djece te u ovom slučaju u odnosu na jednu jasličku odgojnu skupinu udvostručiti broj primljene djece. Ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin kaže da su se vrtić i Grad prilikom odluke o ukidanju jasličke skupine za djecu od 6 mjeseci do godine dana vodili idejom da je bolje upisati desetero jasličara nego njih svega pet.
– Bez obzira na izgradnju novih vrtića i prenamjenu vrtićkih prostora u jasličke, već godinama imamo trend nedovoljnih jasličkih kapaciteta. Prema sadašnjoj situaciji sva vrtićka djeca bit će upisana, međutim za jasličku nemamo mjesta. Čak kada bi upisali svu jasličku djecu, iduće godine u vrtićkim skupinama za njih ne bi bilo mjesta, jer toliko djece ne odlazi u školu. Rješenje treba biti državna pronatalitetna politika koja bi majkama omogućila dulji ostanak s djetetom kod kuće, jer i smjernice EU-a preporučuju obuhvat 33 posto jasličke djece predškolskim odgojem, dok je kod vrtićke djece to 95 posto, navodi Guštin. Prava situacija, kaže vidjet će se u rujnu, kada će dio roditelja ipak odustati od upisa te će dio djece koja su sada na listi čekanja ipak dobiti svoje mjesto u vrtiću.


U kategoriji djece koja nisu upisana iz razloga što jedan od roditelja nema prebivalište u gradu Rijeci ili su jedan ili oba roditelja nezaposleni, nalazi se 185 djece, od čega je 117 djece jasličke, a 68 vrtićke dobi.


Posebni programi


Iz općina i gradova u riječkom okruženju zaprimljene su 82 prijave za upis, no, prednost pri upisu ostvaruju djeca s područja grada Rijeke. U Dječjem vrtiću Rijeka još uvijek ima nepopunjenih devedesetak mjesta, prije svega u tzv. obogaćenim programima koji se dodatno plaćaju, a namijenjeni su djeci vrtićke dobi. Očekuje se da će do objave konačnih rezultata sva mjesta biti popunjena te će se i u odnosu na ovu činjenicu broj upisane djece povećati.
– Što se tiče gradskih područja u kojima se osjeća najveći nedostatak kapaciteta, to je istočni dio grada, odnosno na području novih ustanova More i Sušak, područje Drenove te, kao i prijašnjih godina, zapadni dio grada, odnosno Zamet i Srdoči. U odnosu na programe koji se nude, povećan je broj odgojnih skupina u kojima se provodi redoviti program obogaćen stranim jezikom, kao i specifičnim sadržajima sporta. Iz godine u godinu pratimo porast broja djece s teškoćama s nalazom i mišljenjem prvostupanjskog tijela vještačenja, koja se uključuju u redovite skupine, odnosno programe, što rezultira smanjenjem ukupnog broja upisane djece sukladno mjerilima Državnog pedagoškog standarda. Dio djece s nalazom i mišljenjem prvostupanjskog tijela vještačenja uključit će se u redovite skupine u kojima pored odgojitelja radi i stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Riječ je o podcentrima Maestral, Krnjevo, Kvarner i Veseljko, a u ukupno šest odgojnih skupina koje provode posebne programe bit će upisano 26 djece, napominju u Odjelu.
Ujedno dodaju da će konačni rezultati upisa biti objavljeni na oglasnim pločama vrtića 20. srpnja, a stvarno stanje upisa djece bit će utvrđeno u mjesecu rujnu kada roditelji uplatom predujma potvrđuju upis djeteta u jaslice ili vrtić u novoj pedagoškoj godini.