Na 420 stranica

Vrijedna knjiga za Bakar. Autori Josip Luzer i Srećko Jelušić napravili knjigu o mjesnim zaslužnicima iz 19. i 20. stoljeća

Kim Cuculić

Riječ je o izdanju koje na oko 420 stranica obuhvaća životopise i djela 135 iznimnih osoba. Među njima su profesori, svećenici, fizičari, matematičari, leksikografi, prirodoslovci.BAKAR – U izdanju Grada Bakra objavljena je opsežna knjiga »Bakarski zaslužnici u 19. i 20. stoljeću« autora Josipa Luzera i Srećka Jelušića, u Kolu monografija sv. 9 Bakarskog zbornika. Riječ je o izdanju koje, na oko 420 stranica, obuhvaća životopise i djela 135 iznimnih osoba. Među njima su profesori, svećenici, fizičari, matematičari, leksikografi, prirodoslovci, učitelji, slikari, fotografi, operni pjevači, pisci, novinari, publicisti, tiskari, izumitelji, slikari, fotografi, glazbenici, suci, političari, liječnici, ljekarnici, inženjeri, brodograditelji, pomorski kapetani, gospodarstvenici, trgovci, principali i dobrotvori.


Pritom se metodologija izrade djela temelji na dvama osnovnim načelima. Prvo se odnosi na jasan kriterij odabira bakarskih zaslužnika, a drugo na definiranu strukturu leksikografske natuknice. Među zaslužnike svrstane su isključivo preminule osobe koje su svojim konkretnim postignućima pridonijele ugledu Bakra i/ili stekle priznanje šire zajednice od početka 19. stoljeća do danas. Svaka je takva osoba trebala zadovoljiti i najmanje jedan od sljedećih uvjeta – da je rođena u Bakru, oženjena Bakarkom ili udana za Bakranina, da je neko vrijeme djelovala u Bakru, ili da je sin ili kći jednoga ili obaju roditelja iz Bakra.


Informativni životopisi


Drugo načelo koje se konzistentno primjenjivalo u knjizi odnosi se na strukturu natuknice koja osim strukturiranog životopisa i ostvarenih postignuća zaslužnika uključuje referentnu literaturu i po mogućnosti fotografije. Kako je istaknuto u sažetku knjige, opseg natuknica nije ujednačen zbog različitog stupnja dostupnosti izvora podataka, a neujednačenost se također očituje i u zastupljenosti spolova, pri čemu u velikoj mjeri prevladavaju muškarci. Izdanje sadrži i zahvalu onima koji su pomogli pribaviti nedostajuće podatke.
Svrha je ovog djela da kroz zanimljive i informativne životopise, bibliografije i popise literature zaslužnika omogući potpunije poznavanje kako samih iznimnih osoba, tako i duha vremena u kojemu su živjele i stvarale. Isto tako, autori vjeruju da će iz ovog djela proisteći više vrijednih kulturoloških inicijativa te moguća daljnja istraživanja i nadopuna sadržaja novim zaslužnicima. Autori su, također, svjesni da takva vrsta djela nije nikad dovršena, bilo da je riječ o nepotpunim biografskim podacima ili pojedinim značajnim osobama o kojima nema dovoljno spoznaja ni podataka.


Mala enciklopedija


Uvodnu riječ u knjigu dao je urednik izdanja Boris Petković koji, da bi čitatelj bolje razumio okolnosti u kojima su djelovali bakarski zaslužnici tijekom 19. i 20. stoljeća, ukratko opisuje to vrijeme, posebice gospodarske, političke i prosvjetne prilike kroz koje je grad prolazio.


Prvi bakarski zaslužnik opisan u knjizi, abecednim redom, je farmaceut i političar Cezar Akačić, a zadnji Antun Marija Zuvičić (Žuvičić), pomorac, pomorski kapetan i društveni djelatnik. Autori ove vrijedne, jedinstvene monografije su Josip Luzer – srednjoškolski i sveučilišni profesor, tutor, pomorski leksikograf i publicist rođen u Bakru, i Srećko Jelušić, sveučilišni profesor, novinar, nakladnik i djelatnik u kulturi. Recenzent knjige je prof. dr. sc. Irvin Lukežić, koji ističe da se prije Luzera i Jelušića, koliko nam je poznato, nitko nije poduhvatio pisanja sličnoga ili srodnoga leksikografskog pregleda bakarske prošlosti. Prema Lukežiću, riječ je o pionirskom djelu te zaslužuje onda i posebnu pozornost.


»Knjiga je zamišljena kao mala enciklopedija, što znači da pokušava obuhvatiti sva moguća područja ljudske djelatnosti, od privrede i gospodarstva, preko prosvjete i školstva, do književnosti, umjetnosti i znanosti… Sasvim sigurno za njom neće posezati samo gorljivi bakarski lokalpatrioti, već i svi oni koje zanima nešto više znati o našoj bogatoj prošlosti, o našem povijesnom identitetu i kulturi u cjelini«, napisao je Lukežić. Dodajmo i da je grafički i likovni urednik izdanja Robert Krančić.