Investicije

Viškovo u igrališta ulaže tri i pol milijuna kuna, evo u koja i gdje

Biljana Savić

Igralište Srokov kal koje će u drugoj fazi dobiti sprave za rekreaciju

Igralište Srokov kal koje će u drugoj fazi dobiti sprave za rekreaciju

Uz postojećih 17 dječjih igrališta, na lokacijama Halubjan, Marčelji, Dječji vrtić Viškovo, Pešćićići i Marinići planira se nekoliko projekata, među kojima je, primjerice, atletska staza kod NK HalubjanVIŠKOVO – S obzirom na visok udio djece i mladih u ukupnom broju stanovnika, Općina Viškovo planira ulaganja u dječja igrališta, sport i rekreaciju pa će se u idućem razdoblju za tu namjenu urediti nekoliko novih lokacija u što se planira uložiti oko 3,5 milijuna kuna.


Uz postojećih 17 dječjih igrališta na lokacijama Halubjan, Marčelji, Dječji vrtić Viškovo, Pešćićići i Marinići planira se nekoliko projekata, među kojima je atletska staza kod NK Halubjan, duljine oko 110 metara koja će imati do 10 staza. Prošle godine izvršeni su zemljani radovi, a tijekom ove godine planirana je izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova.


Hortikultura


Drugi projekt je Rekreacijska zona u Vrtačama. U prvoj fazi radova, koja bi trebala početi u prvoj polovini ove godine, bit će uređeno dječje igralište. U tijeku je postupak nabave za izvođača radova, a projekt je s gotovo 500 tisuća kuna sufinanciran sredstvima EU-a.
Druga faza, za koju je u tijeku izrada projektne dokumentacije, a koja bi s realizacijom trebala početi do kraja godine, namijenjena je nešto starijoj populaciji. Tijekom izrade projektne dokumentacije, dio mještana pokrenuo je inicijativu da se upravo na području Marčelja realiziraju takvi sadržaji za sport i rekreaciju.


Općina je tu inicijativu pozdravila pa je projekt dobio dodanu vrijednost. Uredit će se, tako, površina sa spravama za »street workout« i postaviti fitness sprave za vježbanje na otvorenom. Uredit će se i polivalentno igralište za košarku i mali nogomet zajedno s tribinama. I ova će površina biti hortikulturno uređena.


Uređenje novog dječjeg igrališta uz Dječji vrtić »Viškovo« također je projekt u sklopu ovog investicijskog ciklusa Općine Viškovo. Na čestici u vlasništvu Općine koja je trenutačno neuređena planira se uređenje novog prostora neposredno uz postojeći vrtić. Prvenstveno će biti namijenjeno vrtićkoj djeci, ali će ga moći koristiti i ostali zainteresirani mještani jer su planirana dva odvojena ulaza. Prostor će biti ograđen i opremljen novim spravama za igru – kombiniranim igralima, ljuljačkama, kao i pratećom komunalnom opremom – klupama s naslonom, koševima za smeće te javnom rasvjetom.


Vrtić Marčelji


U Pešćićićima slijedi uređenje druge faza postojećeg igrališta, takozvani Srokov kal. Uredit će se dio namijenjen rekreaciji te će biti postavljene sprave i za igru. U tijeku je i projektiranje za novo sportsko i dječje igralište u Marinićima, neposredno uz postojeći kompleks boćališta, gdje bi radovi trebali početi ove godine.


Na toj se lokaciji planira izgradnja sportskog igrališta i manjega dječjeg igrališta. Pristup će se osigurati i za osobe s invaliditetom. U ovoj godini planirana su i sredstva za izmještanje postojećega vanjskog četverostaznog boćališta u Marčeljima. Naime, izgradnjom područnog vrtića u Marčeljima, dio spomenutog boćališta pripast će okolišu vrtića, pa će postojeće igralište biti izmješteno u neposrednoj blizini.


Planirano je i uređenje tribina kojih trenutačno nema, kao i rasvjeta boćališta. Parkiranje će biti osigurano na novom parkiralištu u neposrednoj blizini svih spomenutih sadržaja za koje je također u tijeku izrada projektne dokumentacije.